Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Какво е мнението Ви за качеството на административното обслужване в общинската администрация?

Новини

12 Авг 2014
Промяна на маршрута по автобусната линия Бургас -Камено
12 Август 2014
Промяна на маршрута по автобусната линия Бургас -Камено
Промяна на маршрута по автобусната линия гр. Бургас – гр. Камено, както следва: гр. Бургас – АГ Запад – ул. „Сан Стефано“ – ул. „Одрин“ /спирка Вардар/ - ул. „Струга“ – МБАЛ Бургас – сп. Младост – сп. Второ районно управление. При влизане в гр. Бургас маршрута остава по досегашното маршрутно разписание. Промяната е в сила до приключване на инфраструктурния проект изпълняван от община Бургас в участъка на бул. "Стефан Стамболов"
23 Юли 2014
Стартира Лятно училище по проект, финансиран от МТСП
23 Юли 2014
Стартира Лятно училище по проект, финансиран от МТСП
На 21. 07.2014 г. стартира изпълнението на усругата "Допълнителна подготовка за равен старт в училище" или чаканото от деца и родители "Лятно училище". Дейността е по проект "Социално включване на уязвими групи в община Камено" финансиран от МТСП, дирекция "Социално включване" със заем от Светованата банка.

Обявления и съобщения

01 Септември 2014
Обявление
Инвестиционно предложение от "Андезит" ООД
27 Авг 2014
Уведомление
27 Август 2014
Уведомление
Уведомление за инвестиционно предложение за "Монтаж и обвръзка на наво хидрозатвор и нова регулираща клапа на факелен колектор ГНФ-0201-1400 към факел F-1"
25 Авг 2014
Обявление
25 Август 2014
Обявление
Обнародване на обявление в ДВ - бр. 67/12.08.2014 г.
08 Авг 2014
Обявление
08 Август 2014
Обявление
Обнародване на Решение № 12/26.06.2014 г. в ДВ 61/25.07.2014 г.