Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Какво е мнението Ви за качеството на административното обслужване в общинската администрация?

Новини

24 Окт 2014
Заключителна пресконференция
24 Октомври 2014
Заключителна пресконференция
Заключитлна пресконференция по проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено"
14 Окт 2014
ДА СПОРТУВАМЕ ЗАЕДНО
14 Октомври 2014
ДА СПОРТУВАМЕ ЗАЕДНО
Община Камено се включи в инициативата „Да спортуваме ЗАЕДНО" на Областния информационен център – Бургас. Събитието се проведе в рамките на общата инициатива „ДА СПОРТУВАМЕ ЗАЕДНО“ на мрежата от 28 информационни центрове в България. Идеята е да събуди у децата желание да се занимават със спорт във всичките му форми. В рамките на инициативата се проведоха футболна и волейболна среща, както и турнир по шахмат.

Обявления и съобщения

27 Октомври 2014
Обявление
На вниманието на собствениците на ПИ 010088, землището на с. Черни връх
26 Сеп 2014
Уведомление
26 Септември 2014
Уведомление
Уведомление за инвестиционно предложение "ПУП-ПРЗ на поземлен имот 010043 в местност "Край село" в землището на с. Константиново
23 Сеп 2014
Обявление
23 Септември 2014
Обявление
Обнародване на обявление в ДВ бр. 78/19.09.2014 г.
18 Сеп 2014
Обявление
18 Септември 2014
Обявление
Изготвен проект за Подробен устройствен план - план за застрояване в землището на с. Черни връх