Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Какво е мнението Ви за качеството на административното обслужване в общинската администрация?

Новини

23 Юли 2014
Стартира Лятно училище по проект, финансиран от МТСП
На 21. 07.2014 г. стартира изпълнението на усругата "Допълнителна подготовка за равен старт в училище" или чаканото от деца и родители "Лятно училище". Дейността е по проект "Социално включване на уязвими групи в община Камено" финансиран от МТСП, дирекция "Социално включване" със заем от Светованата банка.

Обявления и съобщения

24 Юли 2014
Информация
Информация относно инвестиционно предложение: "Подмяна на съществуващ водопровод по ул. "Стара планина" в участъка от ул. "Хр. Смирненски" до ул. "Алексанъдр Стамболийски" - гр. Камено, обл. Бургас"
23 Юли 2014
Обява
23 Юли 2014
Обява
Информация за инвестиционно предложение "Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита"
23 Юли 2014
Обявление
23 Юли 2014
Обявление
Разрешение за иготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива.