Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Какво е мнението Ви за качеството на административното обслужване в общинската администрация?

Новини

24 Май 2015
Камено отбеляза 24 май с шествие и празничен концерт
С тържествено шествие и празничен концерт отбелязохме 24 май – Денят на българската просвета и култура и празник на славянската писменост. Под звуците на химна „Върви, народе възродени“ празничната колона с ученици и учители изпълни централния площад. Кметът на община Камено инж. Стефан Бонев поздрави всички ученици, учители и жители с най-българския празник и изказа своята огромна благодарност към дейността на учителите и дейците на българската просвета и култура. В празничното си слово той се обърна и към всички ученици, като заяви, че те са най-големия капитал на нашата нация и бъдещето на Камено, Общината и България.
20 Май 2015
Върви, народе възродени ...
20 Май 2015
Върви, народе възродени ...
„Върви, народе възродени, към светла бъднина върви, с книжовността, таз сила нова, съдбините си ти поднови! ...“
20 Май 2015
Дирекция „Бюро по труда“ – Бургас обявява процедура за прием на заявки и подбор на работодатели по програма за обучение и заетост на продължително безработни лица
20 Май 2015
Дирекция „Бюро по труда“ – Бургас обявява процедура за прием на заявки и подбор на работодатели по програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

Обявления и съобщения

29 Май 2015
Съобщение
Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение : „Създаване на 58 дка насаждение от сливи и закупуване на земеделска техника“ Местоположението на инвестиционното предложение – ПИ № 014051 и ПИ № 014011 в землището на с. Винарско, община Камено. Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от в Дирекция „УТСУОС” – отдел „УОС”, Община Камено.
26 Май 2015
Обявление
26 Май 2015
Обявление
Обявление относно одобрен проект "Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ 016030 и ПИ 016031 в местността "Куш бунар" по КВС на с. Черни връх