Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Какво е мнението Ви за качеството на административното обслужване в общинската администрация?

Новини

11 Сеп 2015
Бюрото по труда стартира прием на заявки по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица
11 Септември 2015
Бюрото по труда стартира прием на заявки по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"- БУРГАС ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Обявления и съобщения

01 Октомври 2015
Съобщение
Заповед на кмета на Община Камено за сметоизвозването № РД-09-482/30.09.2015г.
28 Сеп 2015
Съобщение
28 Септември 2015
Съобщение
Съобщение на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
24 Сеп 2015
Обявление
24 Септември 2015
Обявление
Община Камено уведомява заинтересованите лица, че са издадени Заповед РД-09-462/17.09.2015 г. за одобряване на ПУП - план за застрояване на ПИ 044038 в местност "Лозята", землището на с. Ливада и Разрешение за строеж № 58/17.09.2015 г.
17 Сеп 2015
Съобщение
17 Септември 2015
Съобщение
Обнародвано е Решение № 48-3 от 30.07.2015 г. на Общински съвет - Камено