Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Какво е мнението Ви за качеството на административното обслужване в общинската администрация?

Новини

17 Декември 2014
Коледен празник
Уважаеми съграждани, Нека в навечерието на светлия празник да усетим трепета на очакването, да направим нашите деца по-щастливи и да ги запознаем с духа на българските традиции. Община Камено и Читалище „Просвета -1927 г.” кани всички деца и техните родители на 22.12.2014 г. от 14.00 -16.00 часа под коледното дърво на площада да посрещнем заедно Дядо Коледа. По желание всеки родител може да донесе опакован и надписан подарък за своето дете. От 16.00 - 20.00 часа Ви очакваме на коледен концерт в Читалище „Просвета -1927г.” и конкурс на коледарски групи от община Камено. Сърдечно са поканени всички, които искат с нас да посрещнат Коледните дни! ОЧАКВАМЕ ВИ!!!
03 Ное 2014
Временни затруднения в използването на услугите на GLOBUL
03 Ноември 2014
Временни затруднения в използването на услугите на GLOBUL
В община Камено е постъпило писмо от Космо България Мобайл ЕАД, че обновлението на мрежата на GLOBUL в населените места от община Камено ще бъде осъществена между 03. 11. - 09. 11. 2014 г. Поради това са възможни временни затруднения в използването на услугите на GLOBUL, включително затруднено набиране, прекъсвания на разговори и др.

Обявления и съобщения

17 Декември 2014
Обявление
Изработването на проект "Частично изменение на ПУП - план за регулация"
11 Дек 2014
Съобщение
11 Декември 2014
Съобщение
Обявление за допусната грешка при провеждане на процедура за одобряване на подробни устройствени планове
09 Дек 2014
Съобщение
09 Декември 2014
Съобщение
На вниманието на съсобственика или съсобствениците в УПИ ХVII, кв. 31 по плана на с. Трояново
09 Дек 2014
Обявление
09 Декември 2014
Обявление
Одобрен проект за "Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ 026005 в местността "Дренака" в землището на с. Константиново