Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Какво е мнението Ви за качеството на административното обслужване в общинската администрация?

Новини

25 Февруари 2015
Тържествен концерт посветен на 3-ти март - Националния празник на България
Тържественият концерт по случай 137 години от Освобождението на България ще се проведе на 03. 03. 2015 г. от 11,00 ч.
16 Фев 2015
Среща с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация
16 Февруари 2015
Среща с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация
На 18. 02. 2015 г. /сряда/ от 10.00 ч. до 12.00 ч. в залата на общината ще се проведе приемна за гражданите на Община Камено с Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация.Всеки, който е обект на дискриминация или бъде третиран различно във възможностите си да участва в обществения живот, може да зададе своите въпроси.
06 Фев 2015
Стартира кампанията за плащане на данъците за 2015 година
06 Февруари 2015
Стартира кампанията за плащане на данъците за 2015 година
От 11. 02. 2015 г. започва събиране на задължения за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2015 г.

Обявления и съобщения

12 Февруари 2015
Съобщение
Обнародвано обявление в Държавен вестник бр. 9 от 03. 02. 2015 г.
06 Фев 2015
Съобщение
06 Февруари 2015
Съобщение
Съобщение на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
05 Фев 2015
Уведомление
05 Февруари 2015
Уведомление
До собственика или собствениците на ПИ 101077 в землището на гр. Камено
05 Фев 2015
Обявление
05 Февруари 2015
Обявление
Със Заповед № РД - 09 -70/03.02.2015 г. на Кмета на община Камено е одобрен проект "Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ XVII в кв. 31 по плана на село Трояново, община Камено"