Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Какво е мнението Ви за качеството на административното обслужване в общинската администрация?

Новини

11 Мар 2014
„ОТКЪДЕ ЗАПОЧВА ТОЛЕРАНТНОСТТА?“
11 Март 2014
„ОТКЪДЕ ЗАПОЧВА ТОЛЕРАНТНОСТТА?“
Днес, 11.03.2014 година, се проведе официално награждаване на участниците в организирания от МКБППМН при Община Камено конкурс „Откъде започва толерантността?“.

Обявления и съобщения

15 Април 2014
Обявление
Постъпил проект за Подробен устройствен план - план за застрояване за обект "За склад за съхранение на селскостопанска продукция и техника, оранжерия, жилищна сграда и конюшня" в землището на село Ливада
15 Апр 2014
Обявление
15 Април 2014
Обявление
Изготвен Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване във връзка с промяна на предназначението ПИ за "Вилна сграда"