Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Какво е мнението Ви за качеството на административното обслужване в общинската администрация?

Новини

29 Октомври 2015
Уведомление
Във връзка с произвеждането на ІІ-тур на избори за кметове на общини и кметства на 01 ноември 2015 г. и в изпълнение на Решение № 1549-МИ от 27.08.2015 г. на ЦИК, в Община Камено е създадена организация за транспортиране в деня на изборите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.
12 Окт 2015
Община Камено спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“
12 Октомври 2015
Община Камено спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“
Нов Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среща ще бъде отворен в Камено. Община Камено спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ на стойност 499 940 лв.

Обявления и съобщения

23 Ноември 2015
Съобщение
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
10 Ное 2015
Съобщение
10 Ноември 2015
Съобщение
Обнародване на Решение № 49-7 от 17. 09. 2015 г. в ДВ бр. 86/06.11.2015 г.
10 Ное 2015
Съобщение
10 Ноември 2015
Съобщение
Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда