Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Какво е мнението Ви за качеството на административното обслужване в общинската администрация?

Новини

12 Август 2014
Промяна на маршрута по автобусната линия Бургас -Камено
Промяна на маршрута по автобусната линия гр. Бургас – гр. Камено, както следва: гр. Бургас – АГ Запад – ул. „Сан Стефано“ – ул. „Одрин“ /спирка Вардар/ - ул. „Струга“ – МБАЛ Бургас – сп. Младост – сп. Второ районно управление. При влизане в гр. Бургас маршрута остава по досегашното маршрутно разписание. Промяната е в сила до приключване на инфраструктурния проект изпълняван от община Бургас в участъка на бул. "Стефан Стамболов"
23 Юли 2014
Стартира Лятно училище по проект, финансиран от МТСП
23 Юли 2014
Стартира Лятно училище по проект, финансиран от МТСП
На 21. 07.2014 г. стартира изпълнението на усругата "Допълнителна подготовка за равен старт в училище" или чаканото от деца и родители "Лятно училище". Дейността е по проект "Социално включване на уязвими групи в община Камено" финансиран от МТСП, дирекция "Социално включване" със заем от Светованата банка.

Обявления и съобщения

08 Август 2014
Обявление
Обнародване на Решение № 12/26.06.2014 г. в ДВ 61/25.07.2014 г.
06 Авг 2014
Уведомление
06 Август 2014
Уведомление
Инвестиционно намерение от "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД
06 Авг 2014
Обявление
06 Август 2014
Обявление
Изготвени проекти за ПУП - план за регулация и застрояване и план за улична регулация в местността "Край село" в землището на с. Черни връх
06 Авг 2014
Обявление
06 Август 2014
Обявление
Изготвен проект за ПУП - план за регулация и застрояване в местността "Кабата" по КВС на с. Черни връх