Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Какво е мнението Ви за качеството на административното обслужване в общинската администрация?

Новини

14 Юли 2015
УВЕДОМЛЕНИЕ
Инвестиционно предложение от инж. Петър Джумерски "Газификация на гр. Камено и кв. Свобода - IV етап"
30 Юни 2015
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ!
30 Юни 2015
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ!
Община Камено се присъединява към общите усилия за провеждане на традиционната акция "Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!". Целта е да се ограничат предпоставките за допускане на пътнотранспортни произшествия, при които жертви и пострадали са деца. За целта от МВР са разработени Практически препоръки за децата, техните родители и водачите на МПС за безопасно поведение на пътя.
17 Юни 2015
ОТМЕНЕН е вторият прием на заявления за лични асистенти и потребители на услугата ”Личен асистент”
17 Юни 2015
ОТМЕНЕН е вторият прием на заявления за лични асистенти и потребители на услугата ”Личен асистент”
Съгласно Писмо № BG05-653/17.06.2015 год. е ОТМЕНЕН обявявеният втори прием на заявления за лични асистенти и потребители на услугата ”Личен асистент” по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” с управляващ орган на Оперетивна програма ”Развитие на човешки ресурси”2014-2020 г. ОТМЕНЯНЕТО НА ВТОРИЯ ПРИЕМ Е ПОРАДИ ТОВА, ГОЛЕМИЯ БРОЙ ЧАКАЩИ КАДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИ И ОДОБРЕНИ ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ ОТ ПЪРВИ ПРИЕМ. ОБЯВЯВАНЕТО НА ВТОРИ ПРИЕМ ЩЕ СЪЗДАДЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОЧАКВАНИЯ СРЕД ГРАЖДАНИТЕ, КОИТО В РАМКИТЕ НА ТОЗИ ПРОЕКТ НЕ БИХА СЕ РЕАЛИЗИРАЛИ,ТЪЙ КАТО ФИНАНСОВИЯТ РЕСУРС ПО ПРОЕКТА Е РАЗПРЕДЕЛЕН.
09 Юни 2015
От 22 юни стартира прием на заявления за лични асистенти и потребители на услугата
09 Юни 2015
От 22 юни стартира прием на заявления за лични асистенти и потребители на услугата
Община Камено като партньор на Агенция социално подпомагане, която е конкретен бенифициент по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”с управляващ орган на Оперетивна програма”Развитие на човешки ресурси”2014-2020 г. започва прием на заявления за лични асистенти и потребители на услугата”Личен асистент” от 22.06.2015 до 10.07.2015 год. Заявления след този срок няма да бъдат приемани.

Обявления и съобщения

29 Юли 2015
Одобрено Частично изменение на ПУП
Заповед РД - 09 - 347/24. 07. 2015 г. относно одобрено Частично изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ 009001 в местността "Рапаня", землище гр. Камено
14 Юли 2015
УВЕДОМЛЕНИЕ
14 Юли 2015
УВЕДОМЛЕНИЕ
Инвестиционно намерение от Добрин Боев и Стефан Колев за изграждане на складова база за промишлени стоки без хранителни стоки и насипни строителни материали и сгради за администрация и пребиваване на персонала
01 Юли 2015
Съобщение
01 Юли 2015
Съобщение
Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда в община Камено е постъпила следната информация : Актуализиране на информацията за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на авария в обект „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД – основна площадка. Материалите за информацията са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Дирекция „УТСУОС” – отдел „УОС”, Община Камено.