Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Какво е мнението Ви за качеството на административното обслужване в общинската администрация?

Новини

27 Май 2016
СЪОБЩЕНИЕ
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ”

Обявления и съобщения

27 Май 2016
СЪОБЩЕНИЕ
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ”
25 Май 2016
У В Е Д О М Л Е Н И Е
25 Май 2016
У В Е Д О М Л Е Н И Е
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ”