Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Какво е мнението Ви за качеството на административното обслужване в общинската администрация?

Новини

25 Март 2015
Публично обсъждане на годишния отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2014 на община Камено
На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси, раздел ІІ Отчет на общинския бюджет, Община Камено кани всички заинтересовани лица, органи и неправителствени организации на обсъждане на касовото изпълнение на БЮДЖЕТ 2014, СТРОИТЕЛНАТА ПРОГРАМА ЗА 2014 и ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ЗА 2014 Общественото обсъждане ще се проведе на 02 април 2015 г. от 17,00 часа в „Заседателна зала” на ОБЩИНА КАМЕНО
25 Мар 2015
Отворете чемшир порти, Лазаре
25 Март 2015
Отворете чемшир порти, Лазаре
Община Камено и НЧ "Просвета-1927" Камено организират конкурс на лазарски групи и песни "Отворете чемшир порти Лазаре" Конкурсът ще се проведе на 5 април /неделя/ 2015 г. от 10.00 часа в салона на читалище "Просвета"
24 Мар 2015
Започва прием на заявления за лични асистенти и потребители на услугата ”Личен асистент”
24 Март 2015
Започва прием на заявления за лични асистенти и потребители на услугата ”Личен асистент”
Започва прием на заявления за лични асистенти и потребители на услугата”Личен асистент” от 27.03.2015 до 09.04.2015 год.
18 Мар 2015
Часът на Земята 2015
18 Март 2015
Часът на Земята 2015
Община Камено подкрепя глобалната инициативата на Международната природозащитна организация WWF и ще се включи в световната кампания "Часът на Земята", която ще се проведе на 28 март /събота/ от 20.30 часа до 21.30 часа, като загаси осветлението на административните си сгради в знак на символичен жест на съпричастност към проблемите на промените в климата и готовност да се окаже съдействие при тяхното решаване. Призоваваме и всички жители на гр.Камено също да подкрепят световната инициатива "Часът на Земята", изключвайки осветлението си за час. Целта е да покажем, че всеки от нас е в състояние да промени света, в който живеем.

Обявления и съобщения

17 Април 2015
Съобщение
Община Камено съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Камено обявява инвестиционно предложение : „Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на град Камено, община Камено” Материалите за инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от в Дирекция УТСУОС – отдел УОС, Община Камено.
16 Апр 2015
Съобщение
16 Април 2015
Съобщение
Обнародване на обявление за изработен проект за частично изменение на ПУП в ДВ бр. 27/14. 04. 2015 г.
16 Апр 2015
Уведомление
16 Април 2015
Уведомление
Уведомление до РИОСВ - Бургас от възложителя Миглена Стоянова Стоянова
16 Апр 2015
Уведомление
16 Април 2015
Уведомление
Уведомление до РИОСВ - Бургас от възложителя Стоян Димитров Маринов