Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Какво е мнението Ви за качеството на административното обслужване в общинската администрация?

Новини

Обявления и съобщения

10 Февруари 2016
СЪОБЩЕНИЕ
Закон за горите, дървесината, добита извън горските територии
08 Фев 2016
Заповед РД-02-14-397/23.04.2013
08 Февруари 2016
Заповед РД-02-14-397/23.04.2013
ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"
08 Фев 2016
УВЕДОМЛЕНИЕ
08 Февруари 2016
УВЕДОМЛЕНИЕ
ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"
08 Фев 2016
ОБЯВА
08 Февруари 2016
ОБЯВА
Oт фирма "Черноморски лешници" ЕООД