Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Какво е мнението Ви за качеството на административното обслужване в общинската администрация?

Новини

27 Май 2016
СЪОБЩЕНИЕ
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ”

Обявления и съобщения

27 Юни 2016
СЪОБЩЕНИЕ
„ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КАМЕНО”, ОБОСОБЕНИ В ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 –„ДОСТАВКА НА БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 –„ДОСТАВКА НА БЕТОН”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - „ДОСТАВКА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – „ДОСТАВКА НА В И К МАТЕРИАЛИ“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – „ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“
24 Юни 2016
У В Е Д О М Л Е Н И Е
24 Юни 2016
У В Е Д О М Л Е Н И Е
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ И СТРОИТЕЛСТВО”
10 Юни 2016
У В Е Д О М Л Е Н И Е
10 Юни 2016
У В Е Д О М Л Е Н И Е
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ И СТРОИТЕЛСТВО”
10 Юни 2016
У В Е Д О М Л Е Н И Е
10 Юни 2016
У В Е Д О М Л Е Н И Е
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ И СТРОИТЕЛСТВО”