Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Какво е мнението Ви за качеството на административното обслужване в общинската администрация?

Новини

30 Юни 2015
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ!
Община Камено се присъединява към общите усилия за провеждане на традиционната акция "Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!". Целта е да се ограничат предпоставките за допускане на пътнотранспортни произшествия, при които жертви и пострадали са деца. За целта от МВР са разработени Практически препоръки за децата, техните родители и водачите на МПС за безопасно поведение на пътя.
17 Юни 2015
ОТМЕНЕН е вторият прием на заявления за лични асистенти и потребители на услугата ”Личен асистент”
17 Юни 2015
ОТМЕНЕН е вторият прием на заявления за лични асистенти и потребители на услугата ”Личен асистент”
Съгласно Писмо № BG05-653/17.06.2015 год. е ОТМЕНЕН обявявеният втори прием на заявления за лични асистенти и потребители на услугата ”Личен асистент” по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” с управляващ орган на Оперетивна програма ”Развитие на човешки ресурси”2014-2020 г. ОТМЕНЯНЕТО НА ВТОРИЯ ПРИЕМ Е ПОРАДИ ТОВА, ГОЛЕМИЯ БРОЙ ЧАКАЩИ КАДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИ И ОДОБРЕНИ ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ ОТ ПЪРВИ ПРИЕМ. ОБЯВЯВАНЕТО НА ВТОРИ ПРИЕМ ЩЕ СЪЗДАДЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОЧАКВАНИЯ СРЕД ГРАЖДАНИТЕ, КОИТО В РАМКИТЕ НА ТОЗИ ПРОЕКТ НЕ БИХА СЕ РЕАЛИЗИРАЛИ,ТЪЙ КАТО ФИНАНСОВИЯТ РЕСУРС ПО ПРОЕКТА Е РАЗПРЕДЕЛЕН.
09 Юни 2015
От 22 юни стартира прием на заявления за лични асистенти и потребители на услугата
09 Юни 2015
От 22 юни стартира прием на заявления за лични асистенти и потребители на услугата
Община Камено като партньор на Агенция социално подпомагане, която е конкретен бенифициент по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”с управляващ орган на Оперетивна програма”Развитие на човешки ресурси”2014-2020 г. започва прием на заявления за лични асистенти и потребители на услугата”Личен асистент” от 22.06.2015 до 10.07.2015 год. Заявления след този срок няма да бъдат приемани.
03 Юни 2015
Във връзка с подготовката на проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” Община Камено стартира процедура за избор на партньор
03 Юни 2015
Във връзка с подготовката на проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” Община Камено стартира процедура за избор на партньор

Обявления и съобщения

01 Юли 2015
Съобщение
01 Юли 2015
Съобщение
Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда в община Камено е постъпила следната информация : Актуализиране на информацията за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на авария в обект „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД – основна площадка. Материалите за информацията са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Дирекция „УТСУОС” – отдел „УОС”, Община Камено.
16 Юни 2015
ОБЯВЛЕНИЕ
16 Юни 2015
ОБЯВЛЕНИЕ
Изработване на проект за ПУП - парцеларен план за обект "Канализация за бензиностанция, газстанция, тир паркинг и ресторант"