Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3956

 

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА”

 

                                                                                              Изх.№ 94-00-1974/08.12.2021 г.

                                                                                       Важи до: 22.12.2021 г.

До

Шон Антъни Уилтшир – пълномощник на Миглена Валентинова Иванова

гр.Свети Влас

извън регулация, Месамбрия 0, вх.4, ет.1, ап.50

 (като собственик на парцели ХVІІ-76 и ХVІ-76 в кв.23 по плана на с.Винарско / ПИ 76 по КП/)

 

Община Камено

гр.Камено

ул“Освобождение“ №101

 

Николай Костов Найденов и Янка Йорданова Найденова

с.Винарско

ул.“Хан Аспарух“  №17

(като собственици на УПИ  V-80  в кв.23 по плана на с.Винарско / ПИ 80 по КП/)

 

Маринка Илиева Димитрова и Ради Иванов Димитров

с.Равнец

ул.“Янтра“  №3

(като собственици на УПИ  ХVІІІ-76  в кв.23 по плана на с.Винарско / ПИ 76 по КП/)

 

Митра Василева Радева и Кольо Тончев Радев

с.Винарско

ул.“Кирил и Методий“  №18

(като собственици на УПИ  VІ-76  в кв.23 по плана на с.Винарско / ПИ 76 по КП/)

 

Радка Иванова Кичева и Славчо Маринов Кичев

гр.София, община Столична

ул.“Чавдар Мутафов“  №2 а, вх.1, ап.13

(като съсобственици на УПИ  ХV-79  в кв.23 по плана на с.Винарско / ПИ 79 по КП/)

 

Петър Иванов Данев

гр.Бургас

ж.к.“Славейков“ бл.53, вх.1, ет.2, ап.4

(като съсобственик на УПИ  ХV-79  в кв.23 по плана на с.Винарско / ПИ 79 по КП/)

 

Даниел Джанков Данев

гр.Бургас

ул.“Михаил Герджиков“ №8

(като собственик на УПИ  ХVІ-79  в кв.23 по плана на с.Винарско / ПИ 79 по КП/)

 

Радостин Костов Найденов

с.Винарско

ул.“Народен юмрук“ №12

(като собственик на УПИ  Х-80  в кв.23 по плана на с.Винарско / ПИ 80 по КП/)

 

 

 

 

 

Уведомяваме Ви, че със заповед №РД-09-1159/30.11.2021 г. на кмета на община Камено е одобрена промяна на кадастрален план на с.Винарско, състояща се в промяна на границите на  ПИ 76, ПИ 79 и ПИ 80 в кв.23 и въвеждане на нови имоти: ПИ 262, ПИ 263, ПИ 264 и ПИ 265.

Заповедта е изложена в дирекция „УТЕСТК” /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

Може да обжалвате заповедта в 14-дневен срок, от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд – Бургас, чрез кмета на община Камено.

 

 

 

 

Дирекция „УТЕСТК“