Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

История

Община Камено се намира в югоизточната част на Република България и е включена в административно - териториалните граници на Бургаска област.

Историята твърди, че Камено започва своя живот преди повече от 500 години. Най-старият средновековен документ в който под името Каикли се крие град Камено датира от 1498 г. Това е един списък на соларите и на търговците и превозвачите на сол.

Заселването на Камено на сегашното му място се обяснява с появата на турския чифлик през 1633 г., около който се настаняват жителите на Кичук хаджик. През феодалната епоха в селището има чифлик, в който работят предимно българи животновъди. В навечерието на Освобождението чифликът е закупен от богатия гръцки търговец Зафиропулос, а след Освобождението чифликчийските земи са изкупени от български търговци и земевладелци. Тук се заселват много българи от старозагорските села.

Името Камено е буквално преведено през 1934 г. от старото име Каялий. Думата има османотурски произход. Според народната етимология името идва от турската дума „кая” – която означава „камък”. Старите изписвания обаче – „Каикли”, „Каякли” на староарабски и персийски език тази дума означава „чернозем”, „земя-смолница” и това дава възможност да свържем името на нашия град с основната му постоянна особенсто – богатия чернозем сред който се намира. От 1944 год. до 1947 год. село Камено се нарича Селски общински народен съвет с. Камено, а от 1948 до 1958 год. той е под ръководството на Околийския народен съвет гр. Бургас. От 1959 год. до 1974 год. е Селски общински народен съвет с. Камено, като към него са присъединени селата Кръстина и Свобода.

През 1969 год. Камено е признато за село от градски тип. С Указ № 1942 на Държавен вестник брой 72 от 17. 09. 1974 г. Камено е обявено за град, а през 1979 г. с Указ № 93 обнародван в Държавен вестник брой 8 от 26. 01. 1979 г. за общински център.