Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ЗАВЕРКА НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Заверка на данъчна декларация
 
 
Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Камено
 
Необходими документи:
-попълнена данъчна декларация
- документ за собственост
Срок: веднага
Място: Дирекция "УТАБ"