Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАМЕНО И ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Прекратяване на съсобственост между Община Камено и физически или юридически лица
Правно основание: чл.35, ал.4 от ЗОС и чл.36 от ЗС след решение на ОбС
Необходими документи: заявление, документ за собственост
Срок за изпълнение: 1 месец след решение на ОбС
Такса: 5.00 лева
Място за подаване на документите: Център за услуги и информация на гражданите - І работно място