Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОДАЖБА НА ТРЪЖНИ /КОНКУРСНИ/ ДОКУМЕНТИ

Продажба на тръжни (конкурсни) документи
Необходими документи: документ за внесена такса
Такса: определя се в заповедта на кмета
Място: Център за услуги и информация на гражданите - І работно място