Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ УП2 И УП3 ЗА БРУТНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ОСИГУРИТЕЛЕН И ТРУДОВ СТАЖ

 Издаване на удостоверения УП 2 и УП 3 за брутно трудово възнаграждение и за осигурителен и трудов стаж
Правно основание: Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Цена на услугата: 1.УП 2-2 лв;2.УП 3-2 лв
Срок на изпълнение: 7 дни
Необходими за изпълнение на услугата документи: Заявление по образец;
Копие от трудова книжка за съответния период;
Документ за самоличност
Място за подаване на документи: Център за услуги и информация на гражданите - І работно място-