Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Местни данъци и такси

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 19.02.2020 г. до 04.03.2020 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 02.12.2019 г./понеделник/ до 16.12.2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 02.10.2019 г./сряда/ до 16.10.2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 17.09.2019/вторник/ до 01.10.2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 03.09.2019/вторник/ до 17.09.2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 02.08.2019/петък/до 16.08.2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 28.06.2019/петък/до 12.07.2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  Обявено на 23.05.2019 г.//четвъртък/ до 06.06.2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 24.04.2019 г./сряда/до 08.05.2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 16.04.2019 г./сряда/до 30.04.2019 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 20.03.2019 г./сряда/до 03.04.2019 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 05.02.2019 г./вторник/до 19.02.2019 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 21.01.2019 г./понеделник/ до 4.02.2019 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 21.11.2018 г./сряда/валидно до 05.12.2018 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 17.10.2018 г./вторник/валидно до 31.10.2018 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 11.09.2018 г./вторник/валидно до 25.09.2018 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 19.07.2018 г./четвъртък/валидно до 03.08.2018 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 03.07.2018г./вторник/ валидно до 17.07.2018 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 18.06.2018 г./понеделник/ валидно до 31.06.2018 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 18.05.2018 г./петък/ валидно до 01.06.2018 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 02.05.2018 г./сряда/ валидно до 15.05.2018 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 20.02.2018 г./вторник/ валидно до 06.03.2018 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 03.01.2018 г./сряда/ валидно до 17.01.2018 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 05.12.2017 г./вторник/ валидно до 19.12.2017 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 20.11.2017 г./понеделник/ валидно до 04.12.2017 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 25.10.2017 г./сряда/ валидно до 09.11.2017г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 04.10.2017 г./сряда/ валидно до 18.10.2017г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 19.09.2017 г./вторник/ валидно до 03.10.2017г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 04.09.2017 г./понеделник/ валидно до 18.09.2017г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 01.08.2017 г./вторник/ валидно до 14.08.2017г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 14.07.2017 г./петък/ валидно до 28.07.2017г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 19.06.2017 г./понеделник/ валидно до 03.07.2017г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 29.05.2017 г./четвъртък/ валидно до 12.06.2017г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 27.04.2017 г./четвъртък/ валидно до 18.05.2017г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 23.02.2016 г./четвъртък/ валидно до 15.03.2016г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 01.02.2016 г./сряда/ валидно до 20.02.2016г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 01.12.2016 г./четвътък/ валидно до 20.12.2016г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 29.08.2016 г./понеделник/ валидно до 12.09.2016г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 12.08.2016 г./четвъртък/ валидно до 25.08.2016г.,17.00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 21.07.2016 г./четвъртък/ валидно до 04.08.2016г.,17.00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 19.02.2016 г./четвъртък/ валидно до 4.03.2016г.,17.00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 11.02.2016 г./четвъртък/ валидно до 1.03.2016г.,17.00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 32 от ДОПК Обявено на 07. 12. 2015 г. /понеделник/ валидно до 22. 12. 2015 г., 17,00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 32 от ДОПК Обявено на 12. 11. 2015 г. /четвъртък/ валидно до 25. 11. 2015 г., 17,00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 30.06.2015 г., /вторник/ Валидно до 13. 07. 2015 г., 17,00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 03.06.2015 г., /сряда/ Валидно до 16. 06. 2015 г., 17,00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 19.05.2015 г., /вторник/ Валидно до 01. 06. 2015 г., 17,00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 28.04.2015 г., /вторник/ Валидно до 11. 05. 2015 г., 17,00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 27.03.2015 г., /пeтък/ Валидно до 09. 04. 2015 г., 17,00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 26.01.2015 г., /понеделник/ Валидно до 09. 02. 2015 г., 17,00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 18.11.2014 г., /вторник/ Валидно до 02. 12. 2014 г., 17,00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 15.10.2014 г., /сряда/ Валидно до 28. 10. 2014 г., 17,00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 29.08.2014 г., /петък/ Валидно до 11. 09. 2014 г., 17,00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 28.07.2014 г., /понеделник/ Валидно до 11. 08. 2014 г., 17,00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 11.06.2014 г., /сряда/ Валидно до 25. 06. 2014 г., 17,00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 22.04.2014 г., /четвъртък/ Валидно до 05. 05. 2014 г., 17,00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК  Обявено на  20.03.2014 г., /четвъртък/    Валидно до  02.04.2014 г., 17,00 ч.