Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СЕЛО ЧЕРНИ ВРЪХ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за контакти:

гр. Камено, ул. "Освобождение" № 101

тел. 0877159799 - Ивайла Гаджерукова - председател


 

Указ на Президента на Република България за насрочване на частичен избор на кмет на кметство с. Черни връх


Покана за провеждане на консултации за състава на СИК в с. Черни връх за произвеждане на частичен избор  за кмет на кметство с. Черни връх на 29. 06. 2014 г.


РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Решение № 258/09.04.2014 г.

Решение № 259/15.04.2014 г.

Решение № 260/20.05.2014 г.

Решение № 261/24.05.2014 г.

Решение № 262/26.05.2014 г.

Решение № 263/28.05.2014 г.

Решение № 264/28.05.2014 г.

Решение № 265/28.05.2014 г.

Решение № 266/29.05.2014 г.

Решение № 267/03.06.2014 г.

Решение № 268/03.06.2014 г.

Решение № 269/03.06.2014 г.

Решение № 270/03.06.2014 г.

Решение № 271/03.06.2014 г.

Решение № 272/03.06.2014 г.

Съобщение относно тегленето на жребия за поредните номера на партиите и независимите кандидати, в бюлетините за гласуване

Решение № 273/04.06.2014 г.

Решение № 274/04.06.2014 г.

Решение № 275/04.06.2014 г.

Решение № 276/04.06.2014 г.

Регистър на застъпниците

Публичен регистър на кандидатите за кмет на кметство с. Черни връх

Списък на предложените за обявяване представители

Решение № 277/11.06.2014 г.

Решение № 278/18.06.2014 г.

Решение № 279/18.06.2014 г.

Решение № 280/18.06.2014 г.

Решение № 281/18.06.2014 г.

Решение № 283 / 25.06.2014

Решение № 284/25.06.2014 г.

Решение № 285/25.06.2014 г.

Решение № 286/27.06.2014 г.

Решение № 287/27.06.2014 г.

Решение № 288/29.06.2014 г.

Решение № 290/29.06.2014 г.

Решение № 291/29.06. 2014 г.

Решение № 292/29.06.2014 г.

 

 


Заповед РД - 09 - 265/27.05.2014 г. относно определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

Заявление за гласуване по настоящ адрес /заявлението се подава в кметство с. Черни врък до 14.06.2014 г. вкл. /

 

Избирателен списък Част I

Списък на заличените лица от избирателния списък