Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ - ОРИГИНАЛ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ  - ОРИГИНАЛ

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 43, ал. 6 и чл. 88, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал.1,изр. второ.


Необходими документи:

  • Съобщение за раждане от здравно заведение;
  • Документ за самоличност на родителите.
     

Срок за изпълнение: до 14 дни

Такса: Не се таксува