Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

СПРАВКА ПО АКТОВИТЕ КНИГИ И ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

СПРАВКА ПО АКТОВИТЕ КНИГИ И ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ --> Формуляр
 
Правно основание: чл. 62, ал. 2 от ЗОС, чл. 115 от ЗМДТ, чл.8, ал. 2 от ЗОС
 
Необходими документи:
  • Заявление по образец;
  • Доказателства за отношение към имота, за който се искат документи

 

Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ, V работно място, отдел "Управление на общинската собственост"

Такса: 5,00 лв.

Срок на изпълнение – 1 ден