Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

РЕГИСТРАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

РЕГИСТРАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА --> Формуляр

Правно основание: чл.8 от Закона за пчеларството

Необходими документи
  • Заявление по образец;
  • Документ, удостоверяващ правно основание за ползване на земята;
     

 

Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ, V работно място, отдел "Управление на общинската собственост"

Такса: 10,00 лв.

Срок на изпълнение – 7 дни