Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Камено за сферата на дейност на Община Камено


ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА КАМЕНО


 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


 Отчет за организация на достъпа до обществена информация в община Камено за 2014 г. 


 Отчет за организация за достъпа до обществена информация в община Камено за 2015 г.

 


Отчет за организация за достъпа до обществена информация в община Камено за 2016 г.


Отчет за организация за достъпа до обществена информация в община Камено за 2017 г.


Отчет за организация на достъпа до обществена информация в община Камено за 2018 г.


Отчет за организация на достъпа до обществена информация в община Камено за 2019 г.