Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Камено за сферата на дейност на Община Камено


ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА КАМЕНО


 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


 Отчет за организация на достъпа до обществена информация в община Камено за 2014 г. 


 Отчет за организация за достъпа до обществена информация в община Камено за 2015 г.

 


Отчет за организация за достъпа до обществена информация в община Камено за 2016 г.


Отчет за организация за достъпа до обществена информация в община Камено за 2017 г.


Отчет за организация на достъпа до обществена информация в община Камено за 2018 г.


Отчет за организация на достъпа до обществена информация в община Камено за 2019 г.


Регистър на заявленията за достъп до информация 2021


Регистър на заявленията за достъп до информация 2022


Регистър на заявленията за достъп до информация 2023


Регистър на заявленията за достъп до информация 2024