Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТЯ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕКЛАМНО СЪОРАЖЕНИЕ /ЗА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА/

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТЯ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕКЛАМНО СЪОРАЖЕНИЕ /ЗА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА/ --> Формуляр

Правно основание: чл. 13, ал. 1 от Наредба за специално ползване на пътища

Необходими документи:

  • Заявление по образец;
  •  Договор със собственика на пътя;
  • Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;
  • Технически /работен/ проект за конкретното съоръжение;
  • Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: 30 дни

Такса: 50,00 лв.;

Място на извършване: Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място