Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ - ДУБЛИКАТ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ - ДУБЛИКАТ  --> Формуляр

Правно основание: Закон за туризма- чл.145

Необходими документи:

·         Заявление по образец, в което са посочени необходимите документи;

·         Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: 14 дни

Такса:

СЪГЛАСНО ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА, ПРИЕТА С ПМС №118 ОТ 01.04.2021Г. /обн. ДВ бр. 28 ОТ 06.04.2021г., В СИЛА ОТ 06.04.2021Г./ :

 

Такса: 50.00 лв.

Място на извършване: Дирекция „ОСПО“