Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ПРОДАЖБА НА ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК

ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ПРОДАЖБА НА ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК --> Формуляр

Правно основание: Чл.112 от Закона за местните данъци и такси

Необходими документи:

· Заявление по образец;

· Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: 7,00 лв.;

Място на извършване: отдел „УОС“, Център за услуги и информация на гражданите - І работно място