Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ЕМЛЯЧЕН РЕГИСТЪР

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ЕМЛЯЧЕН РЕГИСТЪР--> Формуляр

Правно основание: Чл.12, ал.2  от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи /ЗСПЗЗ/

Необходими документи:

·         Заявление по образец;

Срок за изпълнение: 14 дни

Такса: Не се таксува

Място на извършване: отдел „УОС“, Център за услуги и информация на гражданите - І работно място