Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ ДО 5 ДЪРВЕТА И ДО 1 ДКА ЛОЗЯ В СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЗЕМИ

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ  И ИЗКОРЕНЯВАНЕ ДО 5 ДЪРВЕТА И ДО 1 ДКА ЛОЗЯ В СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЗЕМИ --> Формуляр

Правно основание: Чл.32,ал.2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество /ЗОСИ/

Необходими документи:

·         Заявление по образец;

Срок за изпълнение: 10 дни

Такса: 10.00 лв.

Място на извършване:  Център за услуги и информация на гражданите - І работно място