Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ НАД 5 ДЪРВЕТА И НАД 1 ДКА ЛОЗЯ В СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЗЕМИ

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ  И ИЗКОРЕНЯВАНЕ НАД 5 ДЪРВЕТА И НАД 1 ДКА ЛОЗЯ В СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЗЕМИ --> Формуляр

Правно основание: Чл.32,ал.3 от Закона за опазване на селскостопанското имущество /ЗОСИ/

Необходими документи:

· Заявление по образец;

Срок за изпълнение: 10 дни

Такса: 10.00 лв.

Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - І работно място