Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Декларации по ЗПУКИ

№ по ред Име, презиме, фамилия Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ
1 Галя Петрова Георгиева Декларация Декларация
2 Катя Георгиева Балтаджиева Декларация Декларация
3 Димитър Петров Которов Декларация Декларация
4 Димитър Петров Пейчев Декларация Декларация
5 Дора Илиева Тяснова Декларация Декларация
6 д-р Елена Вангелова Димитрова - Мутафова Декларация Декларация
7 Живко Михов Бараков Декларация Декларация
8 Иван Георгиев Димитров Декларация Декларация
9 Иван Стоянов Кузманов Декларация Декларация
10 Иван Тенев Тенев Декларация Декларация
11 Камен Веселинов Тодоров Декларация Декларация
12 Радослав Иванов Балтаджиев Декларация Декларация
13 Румяна Атанасова Сотирова Декларация Декларация
14 Жечка Тодорова Тодорова Декларация  Декларация 
15 Цветомир Петров Петров Декларация Декларация
16 Янчо Илиев Проданов Декларация Декларация
17 Богдан Атанасов Йорданов Декларация Декларация