Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Национална програма за Енергийна Ефективност