Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017

 • ПОКАНА за провеждане на консултации за състава на СИК в община Камено за произвеждане  на избори за Народни представители на 26 март 2017г

 • РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БУРГАС
 • Централна избирателна комисия
 •  

 • На адрес http://www.grao.bg/elections/ може:

  -Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г..

  -Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.

  -Да се регистрира удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

  -Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

  Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция и по някой от следните начини:

  ·         Чрез SMS : Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум за въведения ЕГН.

  ·         Чрез стационарен или мобилен телефон  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основаниепреди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от Изборния кодекс


ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК(по чл. 39, ал. 2 - 6 от Изборния кодекс)


ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)


ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)