Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщения

Протокол пасища-гр.Камено/30.04.2018 г.


Протокол пасища-с.Трояново/30.04.2018 г.


Протокол пасища-с.Ливада/30.04.2018 г.


Протокол пасища-с.Константиново/30.04.2018 г.


Протокол пасища-с.Вратица /30.04.2018 г.


Протокол пасища-с.Винарско / 30.04.2018 г.


Протокол пасища -с.Винарско

 


Протокол пасища-с.Вратица

 


Протокол пасища-с.Константиново

 


Протокол пасища-с.Кръстина

 


Протокол пасища-с.Ливада

 


Протокол пасища-с.Полски извор

 


Протокол пасища-с.Тръстиково

 


Протокол пасища-с.Трояново


Срокове по прилагане на чл.37 ж от ЗСПЗЗ,за календарната 2018 година/публикувано на 11.07.2017 г. с протокол за поставяне на таблото на община Камено/