Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Дарителска кампания за подпомагане на домакинства, пострадали от наводнението на 25.10.2017г.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА КАМЕНО

.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

Иван Кузманов — Председател на Местен обществен съвет Община Камено, за подпомагане,
съдействие и контрол при разпределяне на средствата от дарителска кампания между
пострадалите от бедствието на 25 октомври 2017г.

Относно: Отчет за дейността на Местен обществен съвет Община Камено, създаден за подпомагане, съдействие и контрол при разпределяне на средствата от дарителска кампания между пострадалите от бедствието на 25 октомври 2017г. в изпълнение на Решение на Общински съвет Камено по т.8 от Протокол № 31/30.11.2017г. и Решение на Общински съвет Камено по т. 4 от Протокол № 40 от 27.09.2018г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на Решение на Общински съвет Камено по т.8 от Протокол № 31/30.11.2017г. и Решение на Общински съвет Камено по т. 4 от Протокол № 40 от 27.09.2018г., предоставям отчет за дейността на Местен обществен съвет Камено, за подпомагане, съдействие и контрол при разпределяне на средствата от дарителска кампания, между пострадалите от бедствието на 25 октомври 2017г., а именно:

 1. Отчет на средствата по дарителска сметка:
 • Постъпления - до 12.06.2019 г. – Общо в размер на 214 190,81 лева, от които- средства от дарители физически и юридически лица – 29 348,50 лева, 98 780,57 лева /първи транш/ и 85 981,74 лева /втори транш/ от Национална дарителска кампания на Български червен кръст;

-           Плащания - до 12.06.2019 г. – Общо в размер на 186 088,93 лева, от които 98 822,24 лева за ремонт на 19 най- пострадали домакинства /първи транш/, 83 446,99 лева за ремонт и възстановяване на щети на 17 пострадали домакинства в селата Ливада и Полски извор, съгласно Решение на Националния обществен съвет за разпределяне на дарителските средства от кампания на БЧК. Има 403,60 лева възстановени щети на балатум на две домакинства, 654,40 лева закупен домакински уреди на пострадали домакинства,  закупени мебели – 342,20 лева, съгласно Решения на Местен обществен съвет Камено, и 2 337.00 лева разплатена дограма за Детска градина в с. Черни връх, съгласно Решение на Общински съвет гр. Камено;

 • Остатък на средства към 12.06.2019г. - 28 101,88 лева;
 1. Отчет на средствата по общинска дарителска сметка на Община Камено:
 • Постъпления - 20 000 лева, в т.ч. Община Варна - 10 000 лева, Община Айтос - 5 000 лева, Община Руен - 5 000 лева;
 • Плащания - 9 627,66 лева, в т.ч. 5 000 лева на Интегро груп ЕООД - 5 000 лева, по Решение на Общински съвет Камено за оценка на щети, 4 627,66 лева за закупуване на необходима техника на пострадали домакинства, съгласно Решение на Местен обществен съвет;
 • Остатък към 12.06.2019 г. - 10 372,34 лева;
 1. Отчет на дарения във вид на домакинска техника, постъпили по воля на дарителя и предоставени на пострадалите домакинства - към 12.06.2019г.

   /в лева/

населено място

материал

ед.

цена

получено

раздадено

Остава

к/во

ст/ст

к/во

ст/ст

к/во

ст/ст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трояново

хладилник

245.00

7

1715.00

7

1715.00

0

0.00

телевизор

238.00

2

476.00

2

476.00

0

0.00

микров. печка

66.00

1

66.00

1

66.00

0

0.00

пералня

280.00

5

1400.00

5

1400.00

0

0.00

печка

262.00

5

1310.00

5

1310.00

0

0.00

бойлер

137.00

1

137.00

1

137.00

0

0.00

Ливада

хладилник

245.00

12

2940.00

12

2940.00

0

0.00

телевизор

238.00

10

2380.00

10

2380.00

0

0.00

микров. печка

66.00

10

660.00

10

660.00

0

0.00

пералня

280.00

25

7000.00

25

7000.00

0

0.00

печка

262.00

10

2620.00

10

2620.00

0

0.00

радиатор

55.00

2

110.00

2

110.00

0

0.00

фризер

187.00

11

2057.00

11

2057.00

0

0.00

бойлер

137.00

1

137.00

1

137.00

0

0.00

Черни връх

хладилник

245.00

5

1225.00

5

1225.00

0

0.00

телевизор

238.00

5

1190.00

5

1190.00

0

0.00

микров. печка

66.00

2

132.00

2

132.00

0

0.00

пералня

280.00

3

840.00

3

840.00

0

0.00

печка

262.00

1

262.00

1

262.00

0

0.00

фризер

187.00

2

374.00

2

374.00

0

0.00

Полски извор

пдч

34.20

98

3351.25

98

3351.25

0

0.00

юсб

12.60

31

390.70

31

390.70

0

0.00

хдф

21.52

30

645.73

30

645.73

0

0.00

кант 0.45 мм

0.29

600

174.11

600

174.11

0

0.00

кант 2 мм

0.30

200

60.67

200

60.67

0

0.00

хладилник

245.00

14

3430.00

14

3430.00

0

0.00

телевизор

238.00

15

3570.00

15

3570.00

0

0.00

микров. печка

66.00

10

660.00

10

660.00

0

0.00

пералня

280.00

16

4480.00

16

4480.00

0

0.00

печка

262.00

5

1310.00

5

1310.00

0

0.00

фризер

187.00

13

2431.00

13

2431.00

0

0.00

пералня

273.00

3

819.00

3

819.00

0

0.00

бойлер

137.00

8

1096.00

1

137.00

7

959.00

хладилник

245.00

5

1225.00

5

1225.00

0

0.00

печка

240.00

12

2880.00

1

240.00

11

2640.00

печка

274.00

10

2740.00

10

2740.00

0

0.00

бойлер

181.00

1

181.00

1

181.00

0

0.00

бойлер

215.00

16

3440.00

16

3440.00

0

0.00

печка

169.00

5

845.00

5

845.00

0

0.00

хладилник

302.97

10

3029.70

10

3029.70

0

0.00

 

Мотивиран от изложеното, предлагам на Общински съвет — Камено, да вземе следното РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Камено,

 

РЕШИ:

 1. Приема междинен отчет на Местен обществен съвет Камено за подпомагане, съдействие и контрол при разпределяне на постъпилите помощи и финансови постъпления по дарителски сметки.
 2. Удължава срока на дарителска кампания до приключване на съвместната работа  между Местен обществен съвет Камено и дарителска кампания на Български червен кръст, с цел до вземане на решение за разходване на остатъка от паричните средства.
 3. Задължава председателя на Местен Обществен съвет Камено в срок до 30.09.2019г. да представи на Общински съвет Камено отчет за дейността си, включващ подробно описание относно разпределянето и разходването на средствата от дарителската кампания.

ИВАН КУЗМАНОВ

Председател на Местен обществен съвет Камено

Общински съветник в Общински съвет Камено

 

Решение по т.2 от Протокол № 49/27.06.2019 г.

 


Отчет за разпределяне на средствата от дарителска кампания между пострадалите от бедствието на 25 октомври 2017г. към 31.08.2020 г.