Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Национален референдум 2013

НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ 27. 01. 2013

 

Информационен лист

 

Централна избирателна комисия

 

Покани до парламентарно представените партии и коалиции от партии и до представителя на инициативния комитет по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС за провеждане на консултации за състава на СИК в община Камено за провеждане на националния референдум на 27. 01. 2012 г.

 

Заповед на Кмета на община Камено за образуване на избирателни секции за провеждане на Национален референдум на 27. 01. 2013 г.

 

Заповед на Кмета на община Камено за местата за обявяване на избирателните списъци

 

Заповед на Кмета на община Камено за безвъзмездно предоставяне на помещение за провеждане на обсъждания и други прояви по въпроса или въпросите за Национален референдум на 27. 01. 2013 г.

 

Заповед на Кмета на община Камено за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за Национален референдум на 27. 01. 2013 г.
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК(за публикуване на интернет страницата на общината) за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.  (по чл.8, ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54, ал.4 от ИК)

 http://www.grao.bg/elections/  На този адрес можете да проверите своите данни в избирателните списъци и да се информирате за избирателната си секция и място на гласуване.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна урна в национален референдум

ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване от избирателните списъци за национален референдум

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване по настоящ адрес в избирателните списъци за национален референдум

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за гласуване на друго място

ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълнота/грешка в избирателните списъци за национален референдум

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване/дописване в избирателните списъци за национален референдум