Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Общ устройствен план на Община Камено

Предварителен проект на ОУП на община Камено/ в процедура/

Схема в машаб 1:25 000