Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Заявление за получаване на заповед за разрешение за удължено работно време- Формуляр