Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Местни избори 2023

Указ № 146 на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.)

Централна избирателна комисия

Общинска избирателна комисия Камено


ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне на състава на Общинска избирателна комисия Камено (ОИК)  за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.


ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне на състава на Секционните избирателни комисии (СИК)за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.


 

СПИСЪК на кметства в община Камено, в които ще се провеждат избори за кмет на кметство
пореден№ Община Населено място Брой жители ПА
1 Камено Винарско 870
2 Камено  Вратица 137
3 Камено Желязово 203
4 Камено Константиново 231
5 Камено Кръстина 923
6 Камено Ливада 153
7 Камено Полски извор 277
8 Камено Русокастро 1041
9 Камено Свобода 462
10 Камено Трояново 1367
11 Камено Тръстиково 248
12 Камено Черни връх 577