Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ


Предложение за национална карта на социалните услуги

 

Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

 

Предложение за национална карта на социалните услуги.

публикувано на 11.10.2023 г.


ПРОЕКТ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

публикувано на 24.03.2023 г.