Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ЕЛЕКТРОННО ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 

Местни данъци и такси

 

Уважаеми граждани,
тук може да извличате справки и да платите дължими местни данъци и такси в реално време, както за гражданите, които пребивават в чужбина, така и за живеещите на територията на страната чрез платформата на Министерството на електронното управление www.egov.bg. Чрез www.egov.bg с няколко клика се предоставя възможност за автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения към 227 общини, една от които е и община Камено.
 
При извършване на плащане през виртуалния ПОС терминал на платформата www.egov.bg не дължите такси за извършване на услугата. За да ползвате услугите на платформата трябва да се идентифицирате по един от следните начини:  Квалифициран електронен подпис КЕП, мобилен КЕП "Борика", Мобилен КЕП "Евротръст", ПИК на НАП, ПИК на НОИ

Трябва да знаете, че преди да извършите каквото и да е плащане през платформата трябва да се регистрирате в нея. За целта изгледайте клипа с указания „Регистрация на физическо лице в Моето пространство и достъп до ресурсите на електронното управление“ или  "Инструкция за регистрация на юридическо лице в Системата за сигурно електронно връчване" на МЕУ и направете Вашата регистрация.
 
 

Благодарим Ви, че използвате електронния начин за разплащане и пестите Вашето и нашето време!  

 

Обучителен клип - „Регистрация на физическо лице в Моето пространство и достъп до ресурсите на електронното управление“

 

Обучителен клип – „Инструкция за регистрация на юридическо лице в Системата за сигурно е-връчване“

 

Обучителен клип - Оnline проверка и заплащане на местни данъци и такси

 

Справка за задължения

 

Калкулатор за изчисляване на данъка за леки и товарни автомобили до 3.5

 

 

   Задълженията си може да платите и по един от следните начини:

1. На гише „Каса” в Административен център за обслужване на граждани - в брой и на пос терминал;

- В кметствата във всички населени места в Община Камено;

             2. По банкова сметка на община Камено за внасяне на местни данъци, такси и приходи:

        BIC: BPBIBGSF
        IBAN: BG 46 BPBI 7937 84 KA226298
        БАНКА: "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД