Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Търгове - за отдаване под наем

 

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи дворни места за срок от 5 /пет/ години в в местността „Край село“, в землището на с. Черни връх, общ. Камено, обл. Бургас/Заповед РД-09-376/10.07.2018 г.


Заповед РД-09-373/09.07.2018 г. относно резултатите от проведения на 03.07.2018г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 5 (пет) години в  сградата на кметството в с. Винарско, общ. Камено, обл. Бургас с площ 17.00 кв.м.


Заповед РД-09-372 относно резултатите от проведения на 03.07.2018г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 5 (пет) години  в Поликлиниката на ул. „Митко Палаузов“ № 10, гр. Камено


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години на  помещение за стоматологичен кабинет № 21, находящо се на втори етаж в Поликлиниката на ул. „Митко Палаузов“ № 10, гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас 


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години в с. Винарско, общ. Камено, обл. Бургас /Заповед РД-09-320/13.06.2018 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години в гр.Камено /Заповед РД-09-160/02.04.2018 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост за срок от 3 /три/ години в Детска градина в с. Винарско, общ. Камено/Заповед РД-09-159/02.04.2018 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години в Поликлиниката на ул. „Митко Палаузов“ № 10, гр. Камено/Заповед РД-09-158/02.04.2018 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост за срок от 3 /три/ години в гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас /Заповед РД-09-34/23.01.2018 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост за срок от 3 /три/ години, както следва:Помещение, находящо се в Обреден дом в гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас с площ 30.00 кв.м./Заповед РД-09-731/8.11.2017 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост за срок от 3 /три/ години/Заповед РД-09-728/8.11.2017 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1.00 /един/ кв.м. идеални части от помещения – общинска собственост за срок от 3 /три/ години, както слещение за монтаж и съхранение на техника за доставка на интернет, находящо се в сградата на недействащото училище в с. Тръстиково, общ. Камено с площ 1.00 кв.м. /Заповед РД-09-727/8.11.2017 г


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд (ОПФ) – частна общинска собственост, за създаване и отглеждане на трайни овощни насаждения за срок от 25 /двадесет и пет/ години,както следва:ПИ № 102003, находящ се в местността „Байче Кайря“ в землището на с. Трояново, общ. Камено с площ от 161.407 дка/Заповед РД-09-730/8.11.2017 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години в с.Черни връх,община Камено/Заповед РД-09-497/23.08.2017 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 2.00 /два/ кв.м. идеални части от помещения – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години  /Заповед РД-09-498/23.08.2017 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години в Винарско, общ. Камено, обл. Бургас/Заповед РД-09-501/23.08.2017 г.


Провеждане на проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години в гр.Камено,област Бургас/Заповед РД-09-499/23.08.2017 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години в гр.Камено/Заповед РД-09-500/23.08.2017 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от Общинския поземлен фонд (ОПФ) – частна общинска собственост, за създаване и отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 7 /седем/ години/ в с.Полски извор,община Камено/Заповед РД-09-502/23.08.2017 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд (ОПФ) – частна общинска собственост, за създаване и отглеждане на трайни овощни насаждения за срок от 25 /двадесет и пет/ години/в землището на с. Трояново, общ. Камено /Заповед РД-09-503/23.08.2017 г.


Провеждане на проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от Общинския поземлен фонд (ОПФ) – частна общинска собственост, за създаване и отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 7 /седем/ години/Заповед  РД-09-412 /12.07.2017 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на места в имоти общинска собственост за поставяне на кафе-автомати за срок от 5 /пет/ години/до сградата на кметство с. Тръстиково,  общ. Камено, обл. Бургас/Заповед РД-09-371/23.06.2017 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години/по плана на с. Свобода, общ. Камено,обл. Бургас./Заповед РД-09-372/23.06.2017 г.


Провеждане на публичен търг с с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд (ОПФ) – частна общинска собственост, за създаване и отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 10 /десет/ години/в землището на с. Русокастро, общ. Камено/Заповед РД-09-370/23.06.2017 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, за срок от 7 /седем/ години/Заповед РД-09-306/22.05.2017 г.


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на недвижим имот – частна общинска собственост, за създаване на трайни овощни насъждения за срок от 20 /двадесет/ години/Заповед РД-09-239/26.04.2017 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост за срок от 5 /пет/ години в гр. Камено /Заповед РД-09-238/26.04.2017 г.


Првоеждане на  публичен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – частна общинска собственост в в гр. Камено /Заповед РД-09-237/26.04.2017 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години в гр. Камено /Заповед РД-09-236/26.04.2017 г.


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години в кметството на с. Кръстина\Заповед РД-09-235/26.04.2017 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имоти – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години/

Заповед № РД-09-166 /23.03.2017г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години/

Заповед № РД-09-165 /23.03.2017г


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години/Заповед РД-09-778/29.11.2016г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост за разполагане на пощенски станции за срок от 5 /пет/ години в в кметството на с. Полски извор, общ. Камено /Заповед РД-09-779/29.11.2016г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години в с. Полски извор, обл. Бургас /Заповед РД-09-777/29.11.2016г.


Провеждане на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години в гр. Камено, Община Камено/Заповед-РД-09-776/29.11.2016 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост‚ представляващи дворни места в с. Трояново, за срок от 5 (пет) години/Заповед РД-09-774/29.11.2016 г.


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за стопанската 2016/2017 година за срок от 7 /седем/  години в с. Трояново, Община Камено/Заповед РД-09-773/29.11,2016 г.


Заповед № РД-09-718/03.11.2016г. за прекратевяне на открита тръжна процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години

 

 

Провеждане на  публичeн търг с тайно  наддаване  за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост с начин на трайно ползване „Нива“ за стопанската 2016/2017 година за срок от 7 години/Заповед  РД-09-708/01.11.2016 г.


Провеждане на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години  в поликлиниката на гр. Камено 


Провеждане  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години в с. Русокастро/Заповед РД-666/5.10.2016 г.


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на недвижим имот‚ частна общинска собственост за създаване на оранжерии за срок до 10 (десет) години


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – частна общинска собственост за срок от 5 /пет/ години /Заповед РД-РД-09-593/26.08.2016


Откриване на  процедура за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на недвижим имот‚ частна общинска собственост за създаване и отглеждане на трайни насаждения за срок до 20 (двадесет) години в  с. Черни връх, Община Камено /Заповед РД-09-589 / 26.08.2016 г.


Откриване на процедура за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на недвижим имот‚ частна общинска собственост за създаване и отглеждане на трайни насаждения – лавандула за срок до 10 (десет) години  в с. Русокастро,Община Камено/Заповед РД-09-592 / 26.08.2016 г.


Откриване на  процедура за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на недвижим имот‚ частна общинска собственост за създаване и отглеждане на трайни насаждения – лавандула за срок до 10 (десет) години в с. Русокастро,общ. Камено/Заповед РД-09-590 / 26.08.2016 г.


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на недвижим имот‚ частна общинска собственост за създаване и отглеждане на трайни насаждения – лавандула за срок до 10 (десет) години в с. Черни връх, Община Камено /Заповед РД-09-591 / 26.08.2016 г.

 


Провеждане на  на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години/Заповед РД--09-553/19.08.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост с начин на трайно ползване „Нива“ за стопанската 2016/2017 година за срок от 7 /седем/  години/Заповед РД-508/1.08.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост с начин на трайно ползване „Нива“ за стопанската 2016/2017 година за срок от 7 /седем/  години/Заповед РД-507/29.07.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост с начин на трайно ползване „Нива“ за стопанската 2016/2017 година за срок от 7 /седем/  години/Заповед РД-506/29.07.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост с начин на трайно ползване „Нива“ за стопанската 2016/2017 година за срок от 7 /седем/ години/Заповед РД-505/29.07.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост с начин на трайно ползване „Нива“ за стопанската 2016/2017 година за срок от 7 /седем/  години/Заповед РД-504/29.07.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост с начин на трайно ползване „Нива“ за стопанската 2016/2017 година за срок от 7 /седем/  години/Заповед РД-503/29.07.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост с начин на трайно ползване „Нива“ за стопанската 2016/2017 година за срок от 7 /седем/  години/Заповед РД-501/29.07.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост с начин на трайно ползване „Нива“ за стопанската 2016/2017 година за срок от 7 /седем/  години/Заповед РД-500/29.07.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост с начин на трайно ползване „Нива“ за стопанската 2016/2017 година за срок от 7 /седем/  години/Заповед РД-499/29.07.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост с начин на трайно ползване „Нива“ за стопанската 2016/2017 година за срок от 7 /седем/  години/Заповед РД-498/29.07.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост с начин на трайно ползване „Нива“ за стопанската 2016/2017 година за срок от 7 /седем/  години/Заповед РД-497/29.07.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост с начин на трайно ползване „Нива“ за стопанската 2016/2017 година за срок от 7 /седем/  години/Заповед РД-496/29.07.2016


Провеждане на  публичeн търг с тайно  наддаване  за отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване „Лозя“ от общинския поземлен фонд (ОПФ) за стопанската 2015/2016 година за срок до 10 /десет/ стопански години в община Камено за землището на с. Черни връх/Заповед РД-09-460/12.07.2016


Провеждане на  публичeн търг с тайно  наддаване  за отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване „Лозя“ от общинския поземлен фонд (ОПФ) за стопанската 2015/2016 година за срок до 10 /десет/ стопански години в община Камено за землището на с. Трояново/Заповед РД-09-459/12.07.2016 г.


Провеждане пна  публичeн търг с тайно  наддаване  за отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване „Лозя“ от общинския поземлен фонд (ОПФ) за стопанската 2015/2016 година за срок до 10 /десет/ стопански години в Община Камено за землището на град Камено/Заповед РД-09-458/12.07.2016 г.


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост /Заповед РД № РД-09-417/23.06.2016 г.  


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост /Заповед РД № РД-09-415/23.06.2016 г.


Прекратяване на процедура за провеждане на публичен търг /Заповед РД-09-391/09.06.2016


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-общинска собственост за срок от 5 /пет/години Заповед № РД-09-390/09.06.2016


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-общинска собственост за срок от 5 /пет/години Заповед № РД-09-389/09.06.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно  наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 7 /седем/ години/Заповед № РД-09-363/02.06.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно  наддаване за отдаване под аренда на недвижим имот – общинска собственост за срок от 20/двадесет/ години/Заповед № РД-09-362/02.06.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно  наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 10 /десет/ години/Заповед № РД-09-356/31.05.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно  наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 10 /десет/ години/Заповед № РД-09-355/31.05.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно  наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 10/десет/ години/Заповед № РД-09-354/31.05.2016


Провеждане на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години/Заповед № РД-09-300/12.05.2016

 


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-общинска собственост за срок от 5 години/Заповед РД-09-262

 


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-общинска собственост за срок от 5 години/Заповед РД-09-261


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-общинска собственост за срок от 5 години/Заповед РД-09-260


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-общинска собственост за срок от 5 години/Заповед РД-09-259


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-общинска собственост за срок от 5 години/Заповед РД-09-258


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-общинска собственост за срок от 5 години/Заповед РД-09-257


Провеждане на публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на недвижим имот-общинска собственост за срок от 5 години/Заповед РД-09-256


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим  имот -общинска собственост за отглеждане на пчелни семейства за срок от 7 години/Заповед РД-09-186


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот-общинска собственост  за отглеждане на пчелни семейства/Заповед РД-09-185


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на недвижим имот-частна общинска собственост/Заповед РД-09-184


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-общинска собственост за срок от пет години/Заповед РД-09-70/8.02.2016


 

Провеждане на публичен търг с тайно отдаване под наем за срок от 5 стопански години,считано от 2015/2016 г на недвижими имоти-частна собсвеност /Заповед РД-51/25.01.2016 г


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на недвижим имот,часта собсвеност за създаване и отглеждане на овощна градина /Заповед  РД-09-50/25.01.2016 г


Прекратяване на процедура за провеждане на публичен търг /Заповед РД-09-515/20.10.2015 г./


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на недвижим имот, частна общинска собственост за създаване и отглеждане на овощна градина  /Заповед РД-09-500/12.10.2015 т./


Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи от ОПФ, подходящи за пасищно отглеждане на селскостопански животни за индивидуално ползване  /Заповед РД-09-439/07.09.2015 г./


Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи от ОПФ, подходящи за пасищно отглеждане на селскостопански животни за индивидуално ползване /Заповед РД-09-438/07.09.2015 г./


Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост /Заповед РД-09-444/08.09.2015 г./


Провеждане на публичен търг за отдаване под аренда за създаване и отглеждане на овощна градина /Заповед № РД - 09 - 391/18.08.2015 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи от ОПФ/Заповед № РД -09 -332/16.07.2015 г.


 

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост /Заповед № РД -09 -268/02.06.2015 г.


Протоколи за индивидуално ползване на пасища 2014-2015 г.


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи от ОПФ /Заповед № РД -09 -205/27.04.2015 г.


 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост /Заповед № РД -09 -189/21.04.2015 г.


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи от ОПФ за отглеждане на пчелни семейства  /Заповед № РД -09 -174/09.04.2015 г.


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи от ОПФ /Заповед № РД -09 -150/26.03.2015 г.


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост /Заповед № РД -09 -124/10.03.2015 г.

 

 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост /Заповед № РД -09 - 92/24.02.2015 г.


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/

за отглеждане на едногодишни полски култури  и за доотглеждане на съществуващи, но отписани от Лозарския регистър лозя /Заповед № РД -09 - 90/24.02.2015 г.


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/

за отглеждане на едногодишни полски култури   /Заповед № РД -09 - 77/13.02.2015 г.


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост /Заповед № РД -09 - 57/27.01.2015 г.


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, находящ се в  с. Свобода/Заповед №РД -09 -18/13.01.2015 г.


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, находящ се в  с. Черни връх /Заповед №РД -09 -19/ 13.01.2015 г.


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот, находящ се в землището на с. Трояново /Заповед №РД -09 -08/ 06.01.2015 г.


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд за отглеждане на пчелни семейства /Заповед №РД -09 -11/ 08.01.2015 г.


    Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд /Заповед №РД -09 -05/ 06.01.2015 г.


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на недвижими имоти - частна общинска собственост /Заповед №РД -09 -04/06.01.2015


 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост /Заповед №РД -09 -615/21.10.2014

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост /Заповед №РД -09 -616/21.10.2014


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост /Заповед №РД -09 -614/21.10.2014


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост /Заповед №РД -09 -498/02.09.2014


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост /Заповед №РД -09 -496/02.09.2014


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОПФ  /Заповед №РД -09 -464/19.08.2014


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОПФ /Заповед №РД -09 -450/12.08.2