Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Търгове - за отдаване под наем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД-09-266/24.04.2024 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – петна за разполагане на преместваеми обекти, за срок от 5 /пет/ години, гр. Камено


Заповед № РД-09-261/22.04.2024 г. относно спечелен търг за отдаване под наем на недвижим имот за срок от 10 /десет/ години, с. Константиново


Заповед № РД-09-257/22.04.2024 г. относно спечелен търг за отдаване под наем на недвижим имот – петно за разполагане на преместваем обект, за срок от 5 (пет) години, гр. Камено


Заповед № РД-09-256/22.04.2024 г. относно спечелен търг за отдаване под наем на обособени части от недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, с. Свобода


Заповед № РД-09-255/22.04.2024 г. относно спечелен търг за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, с Винарско


Заповед № РД-09-254/ 22.04.2024 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир в Община Камено чрез предоставянето му под наем за срок от 10 (десет) години


Заповед № РД-09-191 / 27.03.2024 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, с. Винарско


Заповед № РД-09-190 / 27.03.2024 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, с. Свобода


Заповед № РД-09-189 / 27.03.2024 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – петно за разполагане на преместваем обект, за срок от 5 /пет/ години, гр. Камено


Заповед № РД-09-187/27.03.2024г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, с. Константиново


Заповед № РД-09-1030/21.12.2023г. прекратяване на процедура публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост гр.Камено


Заповед № РД-09-1006/14.12.2023 г. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-947/20.11.2023г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – петно за разполагане на преместваем обект, за срок от 5 /пет/ години, гр.Камено


Заповед № РД-09-946/20.11.2023г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – петно за разполагане на преместваем обект, за срок от 5 /пет/ години, гр.Камено


Заповед № РД-09-938/16.11.2023г. за прекратяване на публичен търг, гр. Камено.


Заповед № РД-09-937/16.11.2023г. за прекратяване на публичен търг, гр. Камено.


Заповед № РД-09-904/03.11.2023г. за прекратяване на процедура публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи /ОПФ/ – частна общинска собственост съгласно описаните поземлени имоти с идентификатори, находящи се в гр. Камено, с. Кръстина, с. Винарско, с. Вратица, с. Желязово, с. Русокастро, с. Ливада, с. Тръстиково, с. Полски извор, с. Черни връх и с. Константиново, община Камено.


Заповед № РД-09-763/28.08.2023г. за прекратяване на публичен търг, с. Свобода


Заповед № РД-09-757/27.09.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-756/27.09.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-755/27.09.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-754/27.09.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-753/27.09.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-752/27.09.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-751/27.09.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-734/21.09.2023 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) – частна общинска собственост, за създаване и отглеждане на едногодишни полски култури, за срок от 7 /седем/ години


Заповед № РД-09-694/05.09.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-693/05.09.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-692/05.09.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-669/28.08.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-668/28.08.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-667/28.08.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-664/25.08.2023г. за прекратяване на публичен търг, гр. Камено.


Заповед № РД-09-654/23.08.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-653/23.08.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-652/23.08.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-651/23.08.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-650/23.08.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-649/23.08.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-648/23.08.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-647/23.08.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-646/23.08.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-645/23.08.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-644/23.08.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-643/23.08.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-642/23.08.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-641/23.08.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-640/23.08.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-655 /24.08.2023г. за прекратяване тръжна процедура


Заповед № РД-09-632/22.08.2023 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, с.Свобода


Заповед № РД-09-631/22.08.2023 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, гр. Камено


Заповед № РД-09-630/22.08.2023 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, гр. Камено


Заповед № РД-09-611/15.08.2023 г. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-597/09.08.2023 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд (ОПФ) – публична общинска собственост, за срок от 1 /една/ година


Заповед № РД-09-588/ 08.08.2023г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир в Община Камено чрез предоставянето му под наем. за срок от 10 (десет) години, с. Трояново, Община Камено, Област Бургас


Заповед № РД-09-573/ 31.07.2023г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – петно за разполагане на преместваем обект, разположено на уличното пространство между о.т. 111 и о.т. 112 по регулационния план на гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас ( ул. „Георги Димитров“) за срок от 5 (пет) години


Заповед № РД-09-572/ 31.07.2023г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – петно за разполагане на преместваем обект, находящо се в УПИ I, кв. 50, по плана на с. Полски извор, общ. Камено, обл. Бургас за срок от 5 (пет) години


Заповед № РД-09-571/ 31.07.2023г. - гр. Камено за провеждане на публичен търг с  тайно наддаване за отдаване под наем обособена част от масивна сграда на три етажа- публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години.


Заповед № РД-09-566/27.07.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-565/27.07.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-564/27.07.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-563/27.07.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-562/27.07.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-561/27.07.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-548/ 25.07.2023г. относно прекратяване на заповед


Заповед № РД-09-545/ 24.07.2023г. относно прекратяване на заповед


Заповед № РД-09-544/ 24.07.2023г. относно прекратяване на заповед


Заповед № РД-09-543/ 24.07.2023г. относно прекратяване на заповед


Заповед № РД-09-542/ 24.07.2023г. относно прекратяване на заповед


Заповед № РД-09-541/ 24.07.2023г. относно прекратяване на заповед


Заповед № РД-09-540/ 24.07.2023г. относно прекратяване на заповед


Заповед № РД-09-535/24.07.2023 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – петна за разполагане на преместваеми обекти, за срок от 5 /пет/ години


Заповед № РД-09-529/21.07.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-528 /21.07.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-527/21.07.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-526 /21.07.2023 год. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-521/20.07.2023 г за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – петно за разполагане на преместваем обект, за срок от 5 /пет/ години


Заповед № РД-09-498/10.07.2023г. - прекратяване на процедура публичен търг в с. Константиново, общ. Камено, обл. Бургас с идентификатор 52279.17.50, целият с площ 16 812 кв.м. (номер по предходен план: 000059).


Заповеди „Относно резултатите от проведения на 26.06.2023г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване на земеделски земи от ОПФ“ 


Заповед № РД-09-416/03.07.2023 г. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-415/03.07.2023 г. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-401/26.06.2023г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – петно за разполагане на преместваем обект, разположено на уличното пространство по регулационния план на с. Черни връх, общ. Камено, обл. Бургас, за срок от 5 (пет) години


Заповед № РД-09-400/26.06.2023г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – петно за разполагане на преместваем обект, разположено в ПИ 80916.501.596 по регулационния план на с. Черни връх, общ. Камено, обл. Бургас, за срок от 5 (пет) години


Заповед № РД-09-399/26.06.2023г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – петно за разполагане на преместваем обект, разположено в ПИ 80916.501.596 по регулационния план на с. Черни връх, общ. Камено, обл. Бургас, за срок от 5 (пет) години


Заповед № РД-09-398/26.06.2023г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – Бивша Детска градина, находяща се в УПИ I (едно римско), кв. 57 (петдесет и седем), по плана на с. Винарско, общ. Камено, обл. Бургас, за срок от 5 (пет) години


Заповед № РД-09-393 от 21.06.2023г. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-392 от 21.06.2023г. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-361/06.06.2023 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, при начална тръжна цена и стъпка на наддаване с. Трояново


Заповед № РД-09-360/06.06.2023 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, при начална тръжна цена и стъпка на наддаване с Константиново


Заповед № РД-09-359/06.06.2023 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, при начална тръжна цена и стъпка на наддаване с. Константиново


Заповед № РД-09-354/02.06.2023 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) – частна общинска собственост, за създаване и отглеждане на едногодишни полски култури, за срок от 7 /седем/ години


Заповед № РД-09-350/30.05.2023 г.за провеждане на публичен търг с явно наддаване за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир в Община Камено чрез предоставянето му под наем. за срок от 10 (десет) години


Заповед № РД-09-349/30.05.2023 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир в Община Камено чрез предоставянето му под наем за срок от 10 (десет) години


Заповед № РД-09-327 от 25.05.2023г. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-259/21.04.2023 г. проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от масивна сграда на три етажа-помещение № 14, с площ 32.00 /тридесет и два/ кв.м., находящо се на втори етаж в сградата на Читалището, построена в ПИ № 1022, по кадастрален план на гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас– публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години


Заповед № РД-09-013/09.01.2023 год. за спечелен търг гр. Камено


Заповед  № РД-09-1326/23.12.2022г. за прекратяване на процедурата гр. Камено


Заповед № РД-09-1320 от 21.12.2022г. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-1319 от 21.12.2022г. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-1318 от 21.12.2022г. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-1317 от 21.12.2022г. относно спечелен търг


Заповед РД-09-1268/08.12.2022г. за спечелил търг за наем гр. Камено


Заповед РД-09-1230/24.11.2022г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – петно за разполагане на преместваем обект, находящо се в ПИ с идентификатор 52279.501.328, по КККР на с. Константиново, общ. Камено, обл. Бургас, за срок от 5 (пет) години


Заповед РД-09-1229/24.11.2022г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – петно за разполагане на преместваем обект, находящо се в кв. 107, по плана на гр.Камено, общ. Камено, обл. Бургас, за срок от 5 (пет) години


Заповед РД-09-1224/23.11.2022г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти – петна за разполагане на кафе-автомати, находящи се в сградите на Общинска администрация и Поликлиниката гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас, за срок от 5 (пет) години


Заповед РД-09-1222/23.11.2022г. относно провеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 5 (пет) години - Бивша Детска градина, с. Винарско


Заповед РД-09-1203/11.11.2022г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 9 (девет) години


Заповед РД-09-1009/13.09.2022 г. относно изменение на Заповед № РД-09-952/30.08.2022г. в часта по точка ІІ.


Заповед РД-09-1008/13.09.2022 г. относно изменение на Заповед № РД-09-953/30.08.2022г. в часта по точка ІІ.


Заповед РД-09-1007/13.09.2022 г. относно изменение на Заповед № РД-09-954/30.08.2022г. в часта по точка ІІ.


Заповед РД-09-1006/13.09.2022 г. относно изменение на  Заповед № РД-09-955/30.08.2022г. в часта по точка ІІ.


Заповед РД-09-955/30.08.2022 г. относно провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години


Заповед РД-09-954/30.08.2022 г. относно провеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от масивна сграда на три етажа – публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години


Заповед РД-09-953/30.08.2022 г. относно провеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имотпублична общинска собственост, представляваща стоматологичен кабинет, за срок от 5 (пет) години


Заповед РД-09-952/30.08.2022 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 5 (пет) години


Заповед РД-09-757/28.06.2022 г.  относно прекратяване тръжната процедура за отдаване под наем на ПИ с идентификатор 35883.100.28, с НТП „Нива“, с обработваема площ 1500 кв.м., категория 3, местността „Юрта“, в землището на гр. Камено


Заповед РД-09-727/16.06.2022 г. относно прекратяване на тръжната процедура за отдаване под наем на ПИ с идентификатор 57337.18.135, Нива, 4823 дка, 2 категория, в м.„Чаморлията“, в землището на с. Полски извор , Община Камено


Заповед РД-09-700/07.06.2022 относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) – частна общинска собственост, за създаване и отглеждане на едногодишни полски култури, за срок от 7 /седем/ години


Заповед РД-09-639/16.05.2022 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи лекарски кабинети, за срок от 10 (десет) години


Заповед РД-09-638/16.05.2022 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – петна за разполагане на преместваеми обекти, за срок от 5 (пет) години


Заповеди за спечелили търгове


Заповед РД-09-587/20.04.2022 г. относно резултатите от проведения на 18.04.2022г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от сграда – частна общинска собственост


Заповед РД-09-528/28.03.2022 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от сграда – частна общинска собственост, за срок от 5 (пет) години


Заповед РД-09-527/28.03.2022 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти или обособени части от тях – публична общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години


Заповед РД-09-1198/16.12.2021 г. относно провеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща стоматологичен кабинет, за срок от 10 (десет) години


Заповед РД-09-1193/14.12.2021 г. относно отмяна Заповед № РД-09-1134/19.11.2021 год. на Кмета на Община Камено 


Заповед РД-09-1134/19.11.2021 г. за спечелил търг за наем


Заповед РД-09-1072/27.10.2021 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Сграда за обществено хранене – публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години


Заповед РД-09-828/21.07.2021 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи лекарски кабинети, за срок от 10 (десет) години


Заповед № РД-09-764 от 24.06.2021г. относно отмяна на Заповед № РД-09-681 от 09.06.2021г. и определяне на спечелил участник за отдаване под наем на ПИ с идентификатор 57337.41.22 в землището на с. Полски извор


Заповед РД-09-746/17.06.2021 г. относно проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години


Заповеди за спечелили търг от 07.06.2021г. с. Винарско

 


Заповеди за спечелили търг от 31.05.2021 г.


Заповед РД-09-588/26.05.2021 г относно отмяна на търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) – частна общинска собственост


Заповед РД-09-586/25.05.2021 г относно отмяна на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот 


Заповед РД-09-559/18.05.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години


Заповед РД-09-508/29.04.2021г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) – частна общинска собственост,  за срок от 7 /седем/ години


Заповед РД-09-415/02.04.2021 г. относно провеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1.00 /един/ кв.м. ид.ч. от помещения – общинска собственост


Заповед РД-09-414/02.04.2021 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1.00 /един/ кв.м. ид.ч. от помещения – общинска собственост


 

Заповед РД-09-413/02.04.2021 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от масивна сграда на три етажаЧиталище


Заповед РД-09-412/02.04.2021 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост


Заповед РД-09-1096/24.11.2020 г. оносно  договор за отдаване под наем за една стопанска година – 2020/2021 г. 


Заповеди съгласно чл.37в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за отдаване под наем за една стопанска година


Заповед РД-09-1089/09.11.2020г. относно спечелен търг


Заповед РД-09-977/20.10.2020 г. относно провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – общинска собственост, представляваща лекарски кабинет, за срок от 5 /пет/ години


 

Заповед РД-09-750/24.08.2020 г. относно прекратяване на процедура публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост


Заповед РД-09-749/24.08.2020 г. относно прекратяване на процедура публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост


Заповед РД-09-748/24.08.2020 г. относно прекратяване на процедура публичен търг с тайно наддаване за продажба на 4 (четири) броя движими вещи – общинска собственост 


Заповед РД-09-735/17.08.2020 относно спечелил търг за лекарски кабинет, находящ се в бивша Здравна служба, в с. Ливада, общ. Камено, обл. Бургас


Заповед РД-09-716/10.08.2020 г . относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) – частна общинска собственост,  за срок от 7 /седем/ години


Заповед РД-09-657/20.07.2020 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – общинска собственост, представляваща лекарски кабинет, за срок от 5 /пет/ години


Заповед РД-09-649/14.07.2020 г.относно отмяна на търг 


Заповед Рд-09-648/14.07.2020 г.относно отмяна на търг 


Заповед РД-09-647/14.07.2020 г.относно отмяна на търг 


Заповед РД-09-646/14.07.2020 г.относно отмяна на търг 


Заповед РД-09-645/14.07.2020 г.относно отмяна на търг