Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Търгове - за отдаване под наем

 

 

Заповед РД-09-736/12.11.2018 г. относно проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти – общинска собственост, представляващи лекарски кабинети, за срок от 5 /пет/ години  


Заповед РД-09-735/12.11.2018 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години 


Заповед РД-09-498/24.08.2018 г. относно резултатите от проведения на 17.08.2018 г.публичен търг с тайно наддаване за отдване под наем на ПИ № 087076 в с. Трояново,община Камено,обл.Бургас с с площ от  т 29.302 дка


Заповед РД-09-497/24.08.2018 г. относно резултатите от проведения на 17.08.2018 г.публичен търг с тайно наддаване за отдване под наем на ПИ № 067103 в с. Трояново,община Камено,обл.Бургас с с площ от от 0.977 дка


Заповед РД-09-496/24.08.2018 г. относно резултатите от проведения на 17.08.2018 г.публичен търг с тайно наддаване за отдване под наем на ПИ № 030001 в с. Трояново,община Камено,обл.Бургас с с площ от от 30.001 дка


Заповед РД-09-499/24.08.2018 г. относно резултатите от проведения на 17.08.2018 г.публичен търг с тайно наддаване за отдване под наем на ПИ № 082003 в с. Трояново,община Камено,обл.Бургас с с площ от от 6.209 дка


Заповед РД-09-500/24.08.2018 г. относно резултатите от проведения на 17.08.2018 г.публичен търг с тайно наддаване за отдване под наем на ПИ № 067001в с. Трояново,община Камено,обл.Бургас с с площ от от 1.904 дка


Заповед РД-09-501/24.08.2018 г. относно резултатите от проведения на 17.08.2018 г.публичен търг с тайно наддаване за отдване под наем на  ПИ № 043047 в с. Трояново,община Камено,обл.Бургас с с площ от т 2.106 дка

 


Заповед РД-09-512/24.08.2018 г. относно резултатите от проведения на 17.08.2018 г.публичен търг с тайно наддаване за отдване под наем на ПИ № 069001 в с.Русокастро,община Камено,обл.Бургас с с площ от от 61.855 дка


Заповед РД-09-511/24.08.2018 г. относно резултатите от проведения на 17.08.2018 г.публичен търг с тайно наддаване за отдване под наем на ПИ № 069026 в с.Русокастро,община Камено,обл.Бургас с с площ от 30.104 дка


Заповед РД-09-510/24.08.2018 г. относно резултатите от проведения на 17.08.2018 г.публичен търг с тайно наддаване за отдване под наем на ПИ № 069025 в с.Русокастро,община Камено,обл.Бургас с с площ от 15.510 дка


Заповед РД-09-509/24.08.2018 г. относно резултатите от проведения на 17.08.2018 г.публичен търг с тайно наддаване за отдване под наем на ПИ № 069021в с.Русокастро,община Камено,обл.Бургас с с площ от 8.400 дка


Заповед РД-09-514/24.08.2018 г. относно резултатите от проведения на 17.08.2018 г.публичен търг с тайно наддаване за отдване под наем на ПИ № 042006 в с.Русокастро,община Камено,обл.Бургас с с площ от от 7.518 дка


Заповед РД-09-503/24.08.2018 г. относно резултатите от проведения на 17.08.2018 г.публичен търг с тайно наддаване за отдване под наем на ПИ № 069003 в с.Русокастро,община Камено,обл.Бургас с с площ от 59.110 дка


Заповед РД-09-508/24.08.2018 г. относно резултатите от проведения на 17.08.2018 г.публичен търг с тайно наддаване за отдване под наем на ПИ № 069033 в с.Русокастро,община Камено,обл.Бургас с с площ от от 30.300 дка


Заповед РД-09-507/24.08.2018 г. относно резултатите от проведения на 17.08.2018 г.публичен търг с тайно наддаване за отдване под наем на ПИ № 069032 в с.Русокастро,община Камено,обл.Бургас с с площ от 12.754 дка


Заповед  РД-09-506/24.08.2018 г. относно резултатите от проведения на 17.08.2018г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  на ПИ № 087022 в с. Тръстиково,община Камено,обл.Бургас с площ от  7.440 дка


Заповед  РД-09-505/24.08.2018 г. относно резултатите от проведения на 17.08.2018г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  на ПИ № 087021 в с.Тръстиково,община Камено,обл.Бургас с площ от 64.811 дка


Заповед  РД-09-504/24.08.2018 г. относно резултатите от проведения на 17.08.2018г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  на ПИ ПИ № 080029 в с.Желязово,община Камено,обл.Бургас площ от 6.013  дка


Заповед  РД-09-503/24.08.2018 г. относно резултатите от проведения на 17.08.2018г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  на ПИ № 070137 в с.Желязово,община Камено,обл.Бургас площ от 3.215  дка


Заповед  РД-09-502/24.08.2018 г. относно резултатите от проведения на 17.08.2018г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  на ПИ № 080025 в с.Желязово,община Камено,обл.Бургас с площ  от 6.785 дка


 

Пректяване на тръжната процедура за отдаване под наем на ПИ 084009/Заповед РД-491/23.08.2018 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) – частна общинска собственост, за създаване и отглеждане на едногодишни полски култури, за срок от 7 /седем/ години/Заповед РД-09-468/03.08.2018 г.

 

 


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) – частна общинска собственост /Заповед РД-457/31.07.2018 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи дворни места за срок от 5 /пет/ години в в местността „Край село“, в землището на с. Черни връх, общ. Камено, обл. Бургас/Заповед РД-09-376/10.07.2018 г.


Заповед РД-09-373/09.07.2018 г. относно резултатите от проведения на 03.07.2018г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 5 (пет) години в  сградата на кметството в с. Винарско, общ. Камено, обл. Бургас с площ 17.00 кв.м.


Заповед РД-09-372 относно резултатите от проведения на 03.07.2018г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 5 (пет) години  в Поликлиниката на ул. „Митко Палаузов“ № 10, гр. Камено


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години на  помещение за стоматологичен кабинет № 21, находящо се на втори етаж в Поликлиниката на ул. „Митко Палаузов“ № 10, гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас 


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години в с. Винарско, общ. Камено, обл. Бургас /Заповед РД-09-320/13.06.2018 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години в гр.Камено /Заповед РД-09-160/02.04.2018 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост за срок от 3 /три/ години в Детска градина в с. Винарско, общ. Камено/Заповед РД-09-159/02.04.2018 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години в Поликлиниката на ул. „Митко Палаузов“ № 10, гр. Камено/Заповед РД-09-158/02.04.2018 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост за срок от 3 /три/ години в гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас /Заповед РД-09-34/23.01.2018 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост за срок от 3 /три/ години, както следва:Помещение, находящо се в Обреден дом в гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас с площ 30.00 кв.м./Заповед РД-09-731/8.11.2017 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост за срок от 3 /три/ години/Заповед РД-09-728/8.11.2017 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1.00 /един/ кв.м. идеални части от помещения – общинска собственост за срок от 3 /три/ години, както слещение за монтаж и съхранение на техника за доставка на интернет, находящо се в сградата на недействащото училище в с. Тръстиково, общ. Камено с площ 1.00 кв.м. /Заповед РД-09-727/8.11.2017 г


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд (ОПФ) – частна общинска собственост, за създаване и отглеждане на трайни овощни насаждения за срок от 25 /двадесет и пет/ години,както следва:ПИ № 102003, находящ се в местността „Байче Кайря“ в землището на с. Трояново, общ. Камено с площ от 161.407 дка/Заповед РД-09-730/8.11.2017 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години в с.Черни връх,община Камено/Заповед РД-09-497/23.08.2017 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 2.00 /два/ кв.м. идеални части от помещения – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години  /Заповед РД-09-498/23.08.2017 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години в Винарско, общ. Камено, обл. Бургас/Заповед РД-09-501/23.08.2017 г.


Провеждане на проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години в гр.Камено,област Бургас/Заповед РД-09-499/23.08.2017 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години в гр.Камено/Заповед РД-09-500/23.08.2017 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от Общинския поземлен фонд (ОПФ) – частна общинска собственост, за създаване и отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 7 /седем/ години/ в с.Полски извор,община Камено/Заповед РД-09-502/23.08.2017 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд (ОПФ) – частна общинска собственост, за създаване и отглеждане на трайни овощни насаждения за срок от 25 /двадесет и пет/ години/в землището на с. Трояново, общ. Камено /Заповед РД-09-503/23.08.2017 г.


Провеждане на проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от Общинския поземлен фонд (ОПФ) – частна общинска собственост, за създаване и отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 7 /седем/ години/Заповед  РД-09-412 /12.07.2017 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на места в имоти общинска собственост за поставяне на кафе-автомати за срок от 5 /пет/ години/до сградата на кметство с. Тръстиково,  общ. Камено, обл. Бургас/Заповед РД-09-371/23.06.2017 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години/по плана на с. Свобода, общ. Камено,обл. Бургас./Заповед РД-09-372/23.06.2017 г.


Провеждане на публичен търг с с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд (ОПФ) – частна общинска собственост, за създаване и отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 10 /десет/ години/в землището на с. Русокастро, общ. Камено/Заповед РД-09-370/23.06.2017 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, за срок от 7 /седем/ години/Заповед РД-09-306/22.05.2017 г.


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на недвижим имот – частна общинска собственост, за създаване на трайни овощни насъждения за срок от 20 /двадесет/ години/Заповед РД-09-239/26.04.2017 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост за срок от 5 /пет/ години в гр. Камено /Заповед РД-09-238/26.04.2017 г.


Првоеждане на  публичен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – частна общинска собственост в в гр. Камено /Заповед РД-09-237/26.04.2017 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години в гр. Камено /Заповед РД-09-236/26.04.2017 г.


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години в кметството на с. КръстинаЗаповед РД-09-235/26.04.2017 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имоти – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години/

Заповед № РД-09-166 /23.03.2017г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години/

Заповед № РД-09-165 /23.03.2017г


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години/Заповед РД-09-778/29.11.2016г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост за разполагане на пощенски станции за срок от 5 /пет/ години в в кметството на с. Полски извор, общ. Камено /Заповед РД-09-779/29.11.2016г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години в с. Полски извор, обл. Бургас /Заповед РД-09-777/29.11.2016г.


Провеждане на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години в гр. Камено, Община Камено/Заповед-РД-09-776/29.11.2016 г.


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост‚ представляващи дворни места в с. Трояново, за срок от 5 (пет) години/Заповед РД-09-774/29.11.2016 г.


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за стопанската 2016/2017 година за срок от 7 /седем/  години в с. Трояново, Община Камено/Заповед РД-09-773/29.11,2016 г.


Заповед № РД-09-718/03.11.2016г. за прекратевяне на открита тръжна процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години

 

 

Провеждане на  публичeн търг с тайно  наддаване  за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост с начин на трайно ползване „Нива“ за стопанската 2016/2017 година за срок от 7 години/Заповед  РД-09-708/01.11.2016 г.


Провеждане на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години  в поликлиниката на гр. Камено 


Провеждане  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години в с. Русокастро/Заповед РД-666/5.10.2016 г.


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на недвижим имот‚ частна общинска собственост за създаване на оранжерии за срок до 10 (десет) години


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – частна общинска собственост за срок от 5 /пет/ години /Заповед РД-РД-09-593/26.08.2016


Откриване на  процедура за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на недвижим имот‚ частна общинска собственост за създаване и отглеждане на трайни насаждения за срок до 20 (двадесет) години в  с. Черни връх, Община Камено /Заповед РД-09-589 / 26.08.2016 г.


Откриване на процедура за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на недвижим имот‚ частна общинска собственост за създаване и отглеждане на трайни насаждения – лавандула за срок до 10 (десет) години  в с. Русокастро,Община Камено/Заповед РД-09-592 / 26.08.2016 г.


Откриване на  процедура за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на недвижим имот‚ частна общинска собственост за създаване и отглеждане на трайни насаждения – лавандула за срок до 10 (десет) години в с. Русокастро,общ. Камено/Заповед РД-09-590 / 26.08.2016 г.


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на недвижим имот‚ частна общинска собственост за създаване и отглеждане на трайни насаждения – лавандула за срок до 10 (десет) години в с. Черни връх, Община Камено /Заповед РД-09-591 / 26.08.2016 г.

 


Провеждане на  на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години/Заповед РД--09-553/19.08.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост с начин на трайно ползване „Нива“ за стопанската 2016/2017 година за срок от 7 /седем/  години/Заповед РД-508/1.08.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост с начин на трайно ползване „Нива“ за стопанската 2016/2017 година за срок от 7 /седем/  години/Заповед РД-507/29.07.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост с начин на трайно ползване „Нива“ за стопанската 2016/2017 година за срок от 7 /седем/  години/Заповед РД-506/29.07.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост с начин на трайно ползване „Нива“ за стопанската 2016/2017 година за срок от 7 /седем/ години/Заповед РД-505/29.07.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост с начин на трайно ползване „Нива“ за стопанската 2016/2017 година за срок от 7 /седем/  години/Заповед РД-504/29.07.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост с начин на трайно ползване „Нива“ за стопанската 2016/2017 година за срок от 7 /седем/  години/Заповед РД-503/29.07.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост с начин на трайно ползване „Нива“ за стопанската 2016/2017 година за срок от 7 /седем/  години/Заповед РД-501/29.07.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост с начин на трайно ползване „Нива“ за стопанската 2016/2017 година за срок от 7 /седем/  години/Заповед РД-500/29.07.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост с начин на трайно ползване „Нива“ за стопанската 2016/2017 година за срок от 7 /седем/  години/Заповед РД-499/29.07.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост с начин на трайно ползване „Нива“ за стопанската 2016/2017 година за срок от 7 /седем/  години/Заповед РД-498/29.07.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост с начин на трайно ползване „Нива“ за стопанската 2016/2017 година за срок от 7 /седем/  години/Заповед РД-497/29.07.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост с начин на трайно ползване „Нива“ за стопанската 2016/2017 година за срок от 7 /седем/  години/Заповед РД-496/29.07.2016


Провеждане на  публичeн търг с тайно  наддаване  за отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване „Лозя“ от общинския поземлен фонд (ОПФ) за стопанската 2015/2016 година за срок до 10 /десет/ стопански години в община Камено за землището на с. Черни връх/Заповед РД-09-460/12.07.2016


Провеждане на  публичeн търг с тайно  наддаване  за отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване „Лозя“ от общинския поземлен фонд (ОПФ) за стопанската 2015/2016 година за срок до 10 /десет/ стопански години в община Камено за землището на с. Трояново/Заповед РД-09-459/12.07.2016 г.


Провеждане пна  публичeн търг с тайно  наддаване  за отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване „Лозя“ от общинския поземлен фонд (ОПФ) за стопанската 2015/2016 година за срок до 10 /десет/ стопански години в Община Камено за землището на град Камено/Заповед РД-09-458/12.07.2016 г.


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост /Заповед РД № РД-09-417/23.06.2016 г.  


Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост /Заповед РД № РД-09-415/23.06.2016 г.


Прекратяване на процедура за провеждане на публичен търг /Заповед РД-09-391/09.06.2016


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-общинска собственост за срок от 5 /пет/години Заповед № РД-09-390/09.06.2016


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-общинска собственост за срок от 5 /пет/години Заповед № РД-09-389/09.06.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно  наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 7 /седем/ години/Заповед № РД-09-363/02.06.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно  наддаване за отдаване под аренда на недвижим имот – общинска собственост за срок от 20/двадесет/ години/Заповед № РД-09-362/02.06.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно  наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 10 /десет/ години/Заповед № РД-09-356/31.05.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно  наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 10 /десет/ години/Заповед № РД-09-355/31.05.2016


Провеждане на  публичен търг с тайно  наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 10/десет/ години/Заповед № РД-09-354/31.05.2016


Провеждане на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 5 /пет/ години/Заповед № РД-09-300/12.05.2016

 


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-общинска собственост за срок от 5 години/Заповед РД-09-262

 


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-общинска собственост за срок от 5 години/Заповед РД-09-261


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-общинска собственост за срок от 5 години/Заповед РД-09-260


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-общинска собственост за срок от 5 години/Заповед РД-09-259


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-общинска собственост за срок от 5 години/Заповед РД-09-258


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-общинска собственост за срок от 5 години/Заповед РД-09-257


Провеждане на публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на недвижим имот-общинска собственост за срок от 5 години/Заповед РД-09-256


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим  имот -общинска собственост за отглеждане на пчелни семейства за срок от 7 години/Заповед РД-09-186


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот-общинска собственост  за отглеждане на пчелни семейства/Заповед РД-09-185


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на недвижим имот-частна общинска собственост/Заповед РД-09-184


Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-общинска собственост за срок от пет години/Заповед РД-09-70/8.02.2016


 

Провеждане на публичен търг с тайно отдаване под наем за срок от 5 стопански години,считано от 2015/2016 г на недвижими имоти-частна собсвеност /Заповед РД-51/25.01.2016 г


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на недвижим имот,часта собсвеност за създаване и отглеждане на овощна градина /Заповед  РД-09-50/25.01.2016 г


Прекратяване на процедура за провеждане на публичен търг /Заповед РД-09-515/20.10.2015 г./


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на недвижим имот, частна общинска собственост за създаване и отглеждане на овощна градина  /Заповед РД-09-500/12.10.2015 т./


Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи от ОПФ, подходящи за пасищно отглеждане на селско