Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Заповеди на други институции

 

 

 

 

Заповед РД-09-10-174/19.07.2024 г. на Областен управител на област Бургас


Заповед РД-09-793/17.07.2024 г. на Министър на земеделието и храните


Заповед РД-09-245/18.06.2024г. на Областна дирекция"Земеделие"-гр.Бургас


Заповед РД-04-134/04.08.2023 г. на Областна дирекция"Земеделие"-гр.Бургас


Заповед РД-04-77/13.06.2022 г. на Областна дирекция"Земеделие"-гр.Бургас


Заповед РД-01-36/11.03.2020 г. на Регионална здравна инспекция-Бургас


Заповед РД-01-30/02.03.2020 г. относно обявяване на на грина епидемия на територията на област Бургас


Заповед РД-13-40/20.02.2020 г. от Агенция по  геодезия, картография и кадастър

Споразуменение КД-3-22/20.02.2020 г.


Заповед РД-01-19/05.02.2020 г. на Регионална здравна инспекция-Бургас


Заповед РД-01-15/31.01.2020 г. на Регионална здравна инспекция-Бургас относно удълваване на срока на грипна епидемия на територията на обл.Бургас


Заповед РД-01-12/24.01.2020 г. на Регионална здравна инспекция-Бургас относно обявяване на грипна епидемия на територията на обл.Бургас,считано от 25.01.2020 г.


Заповед РД-01-5/18.01.2019 г. на Регионална здравна инспекция-Бургас относно удължаване на срока грипна епидемия на територията на обл.Бургас


Заповед  РД-01-3/14.01.2019 г. на Регионална здравна инспекция -Бургас относно обявяване на грипна епидемия на територията на обл.Бургас,считано от 15.01.2019 г.


Министерство на регионалното развитие и благоустройство - ЗАПОВЕД - 69-00-44 / 04.02.2016г.


Заповед РД-10-121/17.07.2019 г на областен управител на област Бургас във връзка с констатираното огнище на болестта африканска чума по свинете

 

 


 

 Заповед РД-11-137/05.08.2019 г. на Министерство на земеделието, храните и горите ОД ,,Земеделие"-гр.Бургас