Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Планови документи

 

ПЛАН  ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА


ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017-2020г.


ПЛАН   ЗА  ЗАЩИТА  ПРИ  БЕДСТВИЯ


КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНA КАМЕНО 2015-2025 г. /Проект/

Схема - Начин на трайно използване на териториите

Схема - Транспортна мрежа

Схема - Техническа инфраструктура


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020


СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА КАМЕНО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА ПЕРИОДА 2007-2013


ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КАМЕНО 2011-2015 Г. -  Приета с Решение № 50 / 09. 06. 2011 г на Общински съвет - Камено


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КАМЕНО ЗА 2014 Г.