Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Държавни институции

Президент на Република България

тел: 02/923 93 33
София 1123 бул."Дондуков" № 2
е-mail:
press@president.bg

 


Народно събрание

тел.:02/939 39 факс:02/981 31 31
София 1169 пл. "Народно събрание" 2;
email:
infocenter@parliament.bg

 Министерски съвет

Тел.:02/940 27 70факс:02/980 20 56
София 1194 бул. "Дондуков" №1
e-mail:
GIS@government.bgМинистерство на вътрешните работи

Централа: 02/982 50 00
София 1000 ул.”6-ти септември” 29
e-mail:
spvo@mvr.bgМинистерство на външните работи

тел.: 02/948-29-99
София 1040 ул. "Ал. Жендов"№2
e-mail:
iprd@mfa.government.bg

 


Министерство на икономиката и енергетиката

тел.: 02/940 71 факс:02/981 50 39
София ул. Славянска 8
e-mail:
m.velkova@mee.government.bg

 


Министерство на здравеопазването

тел.факс: 02/981 18 30; 930 11 07
София бул. "Ал. Стамболийски" № 39
e-mail:
press@mh.government.bgМинистерство на младежкта и спорта

тел. 02/930 05 55
София бул. "Васил Левски " № 75


Министерство на културата

тел: 02/940 09 00 факс: 02/981 81 45
София бул. "Ал. Стамболийски" № 17
e-mail:
press@mc.government.bg

 


Министерство на образованието и науката

тел.: 02/921 77 99 факс: 02/988 24 85
София бул. "Дондуков" №2А
e-mail:
press_mon@minedu.government.bg

 


Министерство на околната среда и водите

тел.: 02/940 60 00 факс: 02/988 59 13
София, ул. "У. Гладстон" № 67
e-mail:
press@moew.government.bg

 


Министерство на отбраната

тел.: 02/922 09 22 факс: 02/987 32 28
София ул. "Дякон Игнатий" № 3
e-mail:
presscntr@mod.bg

 


Министерство на правосъдието

тел.:02/914 08 /централа/ Факс :02/981 91 57
София ул. "Славянска" №1
e-mail:
pr@justice.government.bg

 


Министерство на регионалното развитие

тел.: 02 / 940 59 /централа/
София ул. "Св.Св. Кирил и Методи" № 17-19
e-mail:
press@mrrb.government.bg

 


Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

тел.:02/940 96 20 02/940 95 34   факс:02/987 18 05
София ул. "Дякон Игнатий" № 9
e-mail:
press@mtc.government.bg

 


Министерство на труда и социалната политика

тел.: 02/811 94 43 факс 02/988 44 05
София 1051, ул. Триадица № 2
e-mail:
mlsp@mlsp.government.bg

 


Министерство на финансите

тел.: 02/985 91 /централа/
София,  ул. "Г. С. Раковски" № 102
e-mail:
feedback@minfin.bg

 


 

Министерство на земеделието и храните

тел.: 02/ 985 11 858          02/ 985 11 384    

София, бул. "Христо Ботев" № 55