Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Представители на четири държави се включиха в сложно тренировъчно занятие за гасене на химически пожар

Представители на четири държави се включиха в сложно тренировъчно занятие за гасене на химически пожар

 

На 11.05.2023 г. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД посрещна 50 местни и чуждестранни представители на професионални и доброволни структури за реагиране при бедствия и аварии във връзка с провеждането на пожаро-тактическо занятие в „Автоматизирана автоналивна естакада“ и изпълнение задълженията за съвместни ежегодни тренировки с органите за пожарна безопасност и защита на населението относно ликвидиране на условно възникнало произшествие. В мероприятието взеха участие Втора Районна служба на ПБЗН-Бургас, Единна противоаварийна служба на рафинерията и доброволците на община Камено. То е част от съвместните тренировъчни действия по международен проект „Co-PREVENT - Партньорство за превенция на бедствия и мониторинг на околната среда в зоната на Черноморския басейн“, eMS Ref No: BSB – 802, чийто домакин е България в периода 10-12.05.2023 г. Проектът се фокусира върху превенция и справяне с природни бедствия, пожари и наводнения. Партньори по проекта са Регионална дирекция по горите Истанбул, Турция, Община Камено, България, Главна дирекция „Пожарна безопасност“ на Република Молдова и Организация за местно развитие Анатолики, Община Солун, Гърция.

Проведеното Учебно-тренировъчно занятие за пореден път доказа високото ниво на координация и взаимодействие между аварийните служби на “ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД, РСПБЗН-Бургас и доброволното формирование към Община Камено при възникване на аварии, мащабни бедствия и ликвидиране на последствията от тях. Бързата оценка на обстановката от длъжностните лица, правилните технически решения в комбинация с уменията за координация и контрол допринесоха за изпълнение на поставените цели и повишаване степента на готовност за реагиране при аварийни ситуации.

В рамките на тридневното мероприятие по проекта, участниците от четирите държави преминаха още обучение за реакция при наводнения в Тренировъчния център на РСПБЗН-Бургас във Върли бряг и Центъра за защита на населението. Целта на занятията е сформирането на обща международна група от доброволци в района на Черноморския басейн и повишаване капацитета на местните структури за превенция и справяне с бедствия.