Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9017034 Ремонти на общински сгради на територията на община Камено по следните обособени позиции: обособена позиция №1 - Ремонт покрив на сградата на БКС гр. Камено; обособена позиция №2 – Ремонт на общинска сграда (пенсионерски клуб) в с. Кръстина; обособена позиция №3 – Ремонт на общинска сграда (стол) в с. Винарско; обособена позиция №4 – Ремонт на общинска сграда-кметство в с. Вратица; обособена позиция №5 – Ремонт на общинска сграда-кметство с. Трояново; обособена позиция 6 – Ремонт

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Техническо задание 30.11.-0001 128,5 KB
Документация за участие 30.11.-0001 204 KB
Проект на договор 30.11.-0001 64,5 KB

Краен срок за подаване на оферта: 08.07.2013 16:30

Обществената поръчка е валидна до: 04.07.2013 00:00