Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Открита процедура с предмет:„Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Камено”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 02.02.2018 204,5 KB
Документация и образци 02.02.2018 661,5 KB
Протокол 1 16.03.2018 59 KB
Протокол 2 29.03.2018 78,5 KB
Съобщение за отваряне на ценови оферти 29.03.2018 25 KB
Протокол 3 11.04.2018 71,5 KB
Табилица за индивидуална оценка 11.04.2018 19 KB
Таблиза за обобщена оценка 11.04.2018 18,5 KB
Доклад 11.04.2018 87,5 KB

Краен срок за подаване на оферта: 13.03.2018 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 13.03.2018 16:00