Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Камено”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 29.03.2019 157,5 KB
Документация и образци 29.03.2019 417 KB
Протокол 1 14.05.2019 60 KB
Съобщение за отваряне на ценови предложения 14.05.2019 24 KB
Протокол 2 31.05.2019 58 KB
Решение за класиране 31.05.2019 118 KB
Доклад на комсиия 31.05.2019 75 KB

Краен срок за подаване на оферта: 07.05.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до: 07.05.2019 17:00