Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Открита процедура с предмет:Доставка на камион за сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци за нуждите на Община Камено

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед за откриване 20.02.2020 179 KB
Документация и образци 20.02.2020 148,03 KB
Разяснения 1 10.03.2020 153 KB
Разяснения 2 16.03.2020 153 KB
Протокол 1 01.04.2020 56 KB
Протокол 2 13.05.2020 70,5 KB
Съобщение за отваряне на ценови оферти 13.05.2020 24,5 KB
Решение за прекратяване 12.06.2020 84 KB

Краен срок за подаване на оферта: 24.03.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до: 24.03.2020 17:00