Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ДО 25.02.2019 


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА 2018 г.


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА 2017 г.


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ  ПЛАЩАНИЯ ДО 30.04.2016


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ДО 31.01.2016


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА КАМЕНО 

(по ЗОП влязъл в сила от 1.10.2004 г.  и отменен с § 4 от предходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки ДВ, бр.13 от 16 февриари 2016 г., в сила от 15.04.2016 г. )


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ОБЩИНА КАМЕНО


Електронни обществени поръчки ЦАИС ЕОП 

 

 

Обществени поръчки - Архив за Май 2014

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА Подмяна на съществуващ водопровод по ул. „Стара планина” в участъка от ул. „Хр. Смирненски” до ул. „Ал. Стамболийски”, гр. Камено, Област Бургас 31.05.201425.06.2014
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9029949 “Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на спортни площадки в с.Трояново, с.Русокастро и с.Кръстина, Община Камено” 31.05.201413.06.2014
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID9029762 “Изготвяне на работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на град Камено, община Камено” 28.05.201409.06.2014
Покана за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” 28.05.201415.06.2014
ПОКАНА за предоставяне на услугата Здравна консултация за деца 09.05.201423.05.2014

Архив Активни

2017
2016
2015
2014
2013