Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ДО 25.02.2019 


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА 2018 г.


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА 2017 г.


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ  ПЛАЩАНИЯ ДО 30.04.2016


РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ДО 31.01.2016


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА КАМЕНО 

(по ЗОП влязъл в сила от 1.10.2004 г.  и отменен с § 4 от предходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки ДВ, бр.13 от 16 февриари 2016 г., в сила от 15.04.2016 г. )


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ОБЩИНА КАМЕНО


Електронни обществени поръчки ЦАИС ЕОП 

 

 

Обществени поръчки - Архив за Септември 2014

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
Покана за предоставяне на услугата - Юрист 23.09.201406.10.2014
Покана за предоставяне на услугата - Специален педагог 23.09.201406.10.2014
Покана за предоставяне на услугата - Социален работник - 3 до 7 г. 23.09.201406.10.2014
Покана за предоставяне на услугата - Социален работник от 0 до 3 г. 23.09.201406.10.2014
Покана за предоставяне на услугата - Психолог 23.09.201406.10.2014
Покана за предоставяне на услугата - Лекар - педиатър 23.09.201406.10.2014
Покана за предоставяне на услугата - Медиатор 23.09.201406.10.2014
Покана за предоставяне на услугата - Медецинска сестра 23.09.201406.10.2014
Покана за предоставяне на услугата Лекар - гинеколог 23.09.201406.10.2014
Покана за предоставяне на услугата - Акушерка 23.09.201406.10.2014
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА Изработване на проект за Общ устройствен план на община Камено 11.09.201414.10.2014
Публична покана за специализиран превоз на ученици за учебната 2014-2015г. 04.09.201411.09.2014

Архив Активни

2017
2016
2015
2014
2013