Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Покана за предоставяне на услуга „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” - позиция медиатор

Информация за сключен договор

Файл Дата на публикуване Размер
Покана 22.05.2015 86 KB

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Задание 22.05.2015 67 KB
CV 22.05.2015 40,5 KB

Краен срок за подаване на оферта: 29.05.2015 16:30

Обществената поръчка е валидна до: 06.06.2015 16:30

Проект за социално включване - Заем 7612 BG от Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка)

Проектът за социално включване цели:

  • Подобрена училищна готовност на децата от семейства с ниски доходи и децата с увреждания на възраст до 7 години;
  • Повишено общо благосъстояние на децата;
  • Разширяване на обхвата на услугите, свързани с грижи за деца, предоставяни на деца с ниски доходи и деца с увреждания на възраст до 7 години.