Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Открита процедура с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ, ДСП и ДВУИ Община Камено по обособени позиции

Информация за сключен договор

Файл Дата на публикуване Размер
Решение за прекратяване на откритата процедура 15.10.2015 288,75 KB

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Документация за участие 22.06.2015 135,27 KB
Образци за попълване 22.06.2015 113,49 KB
Обявление за обществена поръчка №01008-2015-0001 22.06.2015 517,97 KB
Решение за откриване на обществена поръчка №01008-2015-0001 22.06.2015 145,9 KB
Разяснение № 1 13.07.2015 756,75 KB
Съобщение за оповестяване на ценовите оферти 14.08.2015 129,06 KB
Протокол № 1 от закритото заседание за работа на комисията 27.07.2015 1,14 MB
Протокол № 2 от закритото заседание за работа на комисията 14.08.2015 523,27 KB
Протокол № 3 от закритото заседание за работа на комисията 13.10.2015 691,33 KB

Краен срок за подаване на оферта: 20.07.2015 16:30

Обществената поръчка е валидна до: 20.07.2015 16:30