Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Избор на изпълнител за осигуряване на доставка на обществената поръчка с предмет : „Доставка на електроматериали и ел.резервни части за улично осветление за нуждите на община Камено“

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 05.04.2016 650,56 KB
Документация 05.04.2016 35,51 KB
Образци 05.04.2016 58,87 KB
Публична покана до АОП 05.04.2016 566,91 KB
Допълнително разяснение по техническо задание 12.04.2016 147,1 KB
Протокол 18.05.2016 21,85 KB

Краен срок за подаване на оферта: 14.04.2016 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 14.04.2016 16:00