Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:ДОСТАВКА НА ДВА БРОЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛИ, КАКТО СЛЕДВА : 1 БР. КОЛЕСЕН КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ – ФАБРИЧНО НОВ И 1 БР. СМЕТОСЪБИРАЩ АВТОМОБИЛ ФАБРИЧНО НОВ НЕУПОТРЕБЯВАН 8+1.2 КУБ.М.

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Документация с приложени образци 13.04.2016 1016,5 KB
Решение _АОП 13.04.2016 895,67 KB
Обявление(Част 1) 13.04.2016 1,13 MB
Обявление(Част 2) 13.04.2016 898,97 KB
Заповед 07.04.2016 1,09 MB
Протокол 15.06.2016 1 MB
Съобщение 05.07.2016 313,62 KB
Протокол № 2 18.07.2016 408,86 KB
Решение 18.07.2016 32,36 KB
Договор 16.08.2016 703,42 KB
Обявление за възложена поръчка 02.09.2016 1,76 MB

Краен срок за подаване на оферта: 31.05.2016 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 31.05.2016 16:00