Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Събиране на оферти с обява:„Доставка на ел. материали и ел. резервни части за нуждите на улично осветление на Община Камено през 2017 год.“

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Документация и образци 19.01.2017 795 KB
Обява 19.01.2017 182 KB
Заповед 19.01.2017 1,34 MB
Разяснения 19.01.2017 1,36 MB
Разяснения 26.01.2017 796,08 KB
Удължаване на срока на 3.02.2017 г. 30.01.2017 871,67 KB
Протокол 08.02.2017 55,5 KB
Договор 15.02.2017 478,7 KB

Краен срок за подаване на оферта: 27.01.2017 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 27.01.2017 16:00