Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Открита процедура:„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Община Камено, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1- ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „СУП – Социални услуги и подпомагане” при Община Камено”; Обособена позиция № 2 - ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „Просвета” при Община Камено”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед за отркиване 09.02.2017 456 KB
Документация и образци 13.02.2017 1,49 MB
Разяснения 14.03.2017 77,5 KB
Протокол № 1 28.03.2017 91 KB
Съобщение за отваряне на ценови оферти 28.03.2017 25,5 KB
Доклад на комисията 05.04.2017 88 KB
Протокол №2 05.04.2017 85 KB
Решение за класиране 05.04.2017 122 KB
Таблица индивидуална оценка 1 05.04.2017 19,5 KB
Таблица индивидуална оценка 2 05.04.2017 19,5 KB
Таблица обобщена оценка 1 05.04.2017 19 KB
Таблица обобщена оценка 2 05.04.2017 19 KB
Договор ОП1 07.07.2017 313,04 KB
Договор ОП2 07.07.2017 287,93 KB

Краен срок за подаване на оферта: 24.03.2017 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 24.03.2017 16:00

Решение 

                                             Oбявление

                                           Информация до АОП за възложена поръчка

                                           Обявление за приключване на договор ОП1

                                           Обявление за приключване на договор ОП2