Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Дирекция „Общинска собственост, правно обслужване” -Общинска собственост