Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Адрес за кореспонденция

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТ БУРГАС

ОБЩИНА КАМЕНО

8120 ГР. КАМЕНО

УЛ. "ОСВОБОЖДЕНИЕ" 101

тел. 055045200

факс +359 5515 2480

e-mail: obshtina@kameno.bg