Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОКОПАВАНЕ НА ТРОТОАРИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОКОПАВАНЕ НА ТРОТОАРИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ-Формуляр
 
Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Камено
 
Необходими документи:
Заявление
Квитанция за платен депозит
Такса: 
За кабели и електропроводи – 2 лв./л.м
За водопровод – 2.50 лв./л.м
За канализация – 5 лв./л.м
Срок: Съгл.ЗУТ
Място: Център за услуги и информация на гражданите - ІV работно място